تحقیق و توسعه | شتابدهنگی

بخش تحقیق و توسعه به عنوان قلب تپنده هر مجموعه ای نقش مهمی در پیشرفت و توسعه آن مجموعه ایفا می کند. در لیوژن فارمد پروپوزال های دانشجویی در ابتدا به بخش تحقیق و توسعه ارجاع داده می شوند و توسط محققین خبره، از جنبه های مختلف، مورد بررسی قرار می گیرند و از این بخش به سایر بخش های مورد نظر ارجاع داده می شود. از طرفی بسیاری از پروژه های تعریف شده برای خود شرکت لیوژن فارمد نیز، در بخش تحقیق و توسعه مورد بررسی و ارزیابی و امکان سنجی قرار می گیرند

تست هایی که در بخش آنالیز مولکولی انجام می شود:

سنتز cDNA

تست کلونینگ با کیت

تست کلونینگ با آنزیم های محدودالاثر

تست کیفی Bacteriophage Plaque Assay

تعیین مقدار HCD در نمونه های دارویی

تست Restriction Endonuclease Analysis

تهیه انواع محیط کشت

استخراج DNA ژنومی از باکتری، مخمر، سلول، بافت

استخراج RNA از باکتری، مخمر، سلول، بافت

استخراج پلاسمید

تجهیزات بخش آنالیز مولکولی :

دستگاه سانتریفوژ

دستگاه PCR (peqSTAR)

دستگاه میکرواسپین-ورتکس

ترازو

ترموسایکلر اپندورف

میکروسکوپ نوری

سبد خرید
پیمایش به بالا