ثبت نام زودهنگام : ١٠٠٪‏ تخفیف فقط تا ٣٠ آذر٩٨
بعد از 30 آذر هزینه ثبت نام 50 هزار تومان
می شود