لیوژن فارمد

آغاز دومین دوره شتابدهنده بومیکس

آغاز دومین دوره شتابدهنده بومیکس

شتابدهنده بومیکس از کلیه ایده پردازان، مبتکرین، دانشجویان، فارغ التحصیلان، افراد متخصص و فعال در حوزه های علوم زیستی، مهندسی، مدیریت و کارآفرینی برای شرکت در این دوره دعوت می نماید.

گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

بومی سازی کیت‌های تشخیص مولکولی کرونا

خدمات ما

حذف و غیرفعال سازی ویروس طی فرایند تولید زیست داروها

تعیین مقدار بقایای DNA در زیست داروها و داروهای نوترکیب

مشخصه یابی بانک های سلولی

مرکز بین المللی طیف سنجی جرمی

تشخیص کمی و کیفی آلودگی های نمونه های زیستی / غیرزیستی

رویدادها :

نقاط ضعف بومیکس یا آنچه قابل بهبود است از نگاه منتورها | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | بیولوژی
بومیکس، مربی، تجربه شتابدهنده بومیکس از نگاه مربیان دوره‌ی اول (قسمت چهارم)
سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی

اخبار علمی

ارتباط سکته مغزی و تغییر در وضعیت روانی با خطر مرگ بیماران مبتلا بهCOVID-19

برخی از مشتریان ما