لیوژن فارمد

لیوژن فارمد اولین و تنها شرکت دانش بنیان ایرانی است که با بکارگیری توان و دانش بومی توانسته بسیاری از خدمات کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی و دیگر خدمات پیشرفته آزمایشگاهی را بر اساس مجوز GLP به شرکت های دارویی و محققان حوزه زیست فناوری در ایران ارائه دهد.

این شرکت با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان گرایش های متنوع فناوری، علوم زیستی و مدیریت و همچنین برخورداری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی منحصر به فرد، در فضایی واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پارک پردیس و ساختار سازمانی به روز شده در بخش های تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، اداری و بازرگانی می کوشند تا پاسخی درخور برای همه نیازهای صنعتگران و دانشگاهیان به خدمات دستگاهی و تکنیکی حوزه های مختلف زیست فناوری، علوم سلولی و مولکولی، علوم پایه پزشکی و داروسازی داشته باشند .

شرکت های فعال در حوزه بیوتکنولوژی می توانند برای دریافت خدمات متنوعی از قبیل :

          مشخصه یابی بانک های سلولی و ویروسی در سطح GLP

          معتبرسازی حذف/غیرفعالسازی ویروس در سطح GLP

          آزمون های کمی سنجی بقایای DNA سلول میزبان در نمونه دارویی در سطح GLP

          آزمون های بررسی خاصیت ضد ویرورسی مواد

          آزمون های اختصاصی و مورد نیاز سازمان غذا و دارو

          طراحی و تولید کیت های کنترل کیفی داروها و کیت های تشخیصی

          خدمات تشخیص آلودگی های ویروسی (کیفی و کمی)

          خدمات تشخیص آلودگی های Mycoplasma

          آزمون های کنترل کیفیت فرآورده های سلولی / ژن درمانی

          آزمون های NAT برای نمونه های خون و فرآورده های خونی

خدمات ما

حذف و غیرفعال سازی ویروس طی فرایند تولید زیست داروها

تعیین مقدار بقایای DNA در زیست داروها و داروهای نوترکیب

مشخصه یابی بانک های سلولی

مرکز بین المللی طیف سنجی جرمی

تشخیص کمی و کیفی آلودگی های نمونه های زیستی / غیرزیستی

آغاز دومین دوره شتابدهنده بومیکس

آغاز دومین دوره شتابدهنده بومیکس

عملیات خوب آزمایشگاهی GLP

کسب گواهی GLP سازمان غذا و دارو

لیوژن فارمد در شبکه یک سیما : بومی سازی کیت‌های تشخیص مولکولی کرونا

ارزیابی خاصیت ضد ویروسی ترکیبات شیمیایی، زیستی، نانو و گیاهی در لیوژن فارمد. یافتن ترکیباتی که خاصیت ضد ویروسی داشته باشند بسیار پرکاربرد خواهد بود. در این راستا شرکت لیوژن فارمد با بکارگیری ازمون های مورد تایید در دستورالعمل های بین المللی اقدام به بررسی اثرات ضد ویروسی ترکیبات شیمیایی، زیستی، نانو و عصاره های گیاهی می کند. این شرکت قادر به آنالیز ترکیبات با بهره گیری از فضای BSL2، انواع ویروس های مدل (مدل های بسیار مقاوم، پوشش دار، بدون پوشش و ...) و آزمون های مختلف ویروسی برپا شده (TCID50 و Plaque assay) بر اساس GLP است.

ارزیابی خاصیت ضد ویروسی ترکیبات شیمیایی، زیستی، نانو و گیاهی

 

برخی از مشتریان ما