آنالیز مولکولی

هدف :

در این بخش تست‌های تشخیصی مبنی بر DNA / RNA که بسیـار قـابل اعتـماد و دقیق هستند با اسـتفاده از جـدیدترین، مـوثرترین و پـیشرفته‌ترین تجـهیزات و مـواد آزمـایشگاهی مـوجود برای پیشگـیری و تشـخیص مولکولی ویروس ها یا باکتری ها در زمینه دارویی انجام می شوند. این بخش کار خود را با چند تست PCR کیفی مانند HBV, HCV,HIV شروع کرد و بتدریج طی سال های بعدی تست های دیگری به صورت کیفی و کمی در این بخش راه اندازی گردید. علاوه بر این بطور مستقل و بدون نیاز به کیت های تشخیصی قادر به راه اندازی انواعی از تست های تشخیصی مورد نیاز خود به صورت کیفی و کمی می باشد. آزمایشات و خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه:

تست هایی که در بخش آنالیز مولکولی انجام می شود:

سنتز cDNA

تشخیص آلودگی های ویروسی HIV, HCV, HTLV, HBV

تشخیص آلودگی باکتری Tp

تست کلونینگ با کیت

تست کلونینگ با آنزیم های محدودالاثر

تهیه بانک ژنی

تهیه بانک باکتری، مخمر

تست تعیین تعداد Copy number

تشخیص آلودگی مایکوپلاسما، اسپیروپلاسما، آکولوپلاسما

تست هویت سنجی E.Coli

تست کیفی Bacteriophage Plaque Assay

تعیین مقدار HCD در نمونه های دارویی

تعیین تیتر Baculovirus با استفاده از qPCR

تست Confirmatory Sequencing

تست پایداری ژنتیکی در سطح DNA و RNA

تست Restriction Endonuclease Analysis

تهیه انواع محیط کشت

استخراج DNA ژنومی از باکتری، مخمر، سلول، بافت

استخراج RNA از باکتری، مخمر، سلول، بافت

استخراج پلاسمید

تجهیزات بخش آنالیز مولکولی :

دستگاه شیکر انکوباتور

دستگاه انکوباتور

دستگاه Real Time PCR (Corbet)

دستگاه Real Time PCR (MIC)

دستگاه میکرواسپین-ورتکس

دستگاه نانودراپ

دستگاه پلیت ریدر Epoch

ترازو

ترموبلاک

ترموسایکلر اپندورف

دستگاه ریل تایم پی سی آر MIC
دستگاه ریل تایم پی سی آر MIC
دستگاه ریل تایم پی سی آر کوربت
دستگاه ریل تایم پی سی آر کوربت
دستگاه شیکر انکوباتور
دستگاه شیکر انکوباتور
سبد خرید
پیمایش به بالا