FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد

FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد

سازمان غذا و دارو آمریکا کپسول Retevmo را برای درمان سرطان ریه و دو نوع سرطان تیروئید دارای جهش در ژن RET ( rearranged during transfection ) را تایید کرد. Retevmo اولین دارو برای درمان بیماران با این جهش ژنی خاص است.
Retevmo یک مهار کننده کیناز است که سبب جلوگیری از رشد تومور می شود. به منظور شروع درمان نیز لازم است وجود این جهش ژنی در تست های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. میزان پاسخ گویی کامل سرطان ریه ۶۴ درصد، سرطان مدولای تیروئید ۶۹ درصد و سایر سرطان تیروئید ۷۹ درصد بوده است. از مهم ترین عوارض این دارو آسیب کبد، فشار خون، کاهش گلبول های سفید و خون ریزی را می توان نام برد.

رفرنس

FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد
FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد

سبد خرید
پیمایش به بالا