پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود. اکسید نیتروژن 300 برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.

پنگوئن ها میزان زیادی گاز خنده تولید می کنند

پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.
هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود . اکسید نیتروژن ۳۰۰ برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس 

پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود.  اکسید نیتروژن 300 برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.
پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.

سبد خرید
پیمایش به بالا