بیورپرینت : سلول های زنده در چاپگرهای سه بعدی قیمت پرینترهای سه بعدی sls خرید پرینترهای سه بعدی ارزان طرز کار پرینترهای سه بعدی قیمت پرینترهای سه بعدی طلا سازی خرید پرینترهای سه بعدی دست دوم مراکز فروش پرینترهای سه بعدی محصولات پرینترهای سه بعدی فروش پرینترهای سه بعدی فلز

بیورپرینت : سلول های زنده در چاپگرهای سه بعدی

فرآیند bioprinting با وضوح بالا این امکان را فراهم کرده است که سلول ها در یک ماتریس سه بعدی با دقت میکرومتر و با سرعت یک متر در ثانیه جایگذاری شوند. با این روش رشد سلول ها و رفتار سلول ها به ویژه با جاسازی سلول ها در یک چارچوب ظریف سه بعدی قابل کنترل و بررسی است.

پروفسور الكساندر اویسیانیكوف، رئیس گروه تحقیقات چاپ سه بعدی در انستیتوی علوم و فناوری مواد دانشگاه وین می­گوید: “رفتار یک سلول به طور اساسی به ویژگی های مکانیکی، شیمیایی و هندسی محیط آن بستگی دارد.” ساختارهایی که سلول ها در آن تعبیه شده اند باید در مواد مغذی نفوذ کنند تا سلول ها بتوانند زنده بمانند و تکثیر شوند و این مهم است که ساختارها سفت یا انعطاف پذیر باشند.

در این روش، ابتدا می توان ساختارهای مناسب تولید کرد و سپس آنها را با سلول های زنده جایگزین کرد، اما این رویکرد می ­تواند قرار گیری سلول ها را در اعماق داربست دشوار کرده و دستیابی به توزیع همگن سلول را از این طریق به سختی امکان پذیر سازد. گزینه بسیار بهتر این است که سلول های زنده را مستقیماً در طول ساخت سازه در ساختار سه بعدی قرار دهند.

بیورپرینت : سلول های زنده در چاپگرهای سه بعدی قیمت پرینترهای سه بعدی sls خرید پرینترهای سه بعدی ارزان طرز کار پرینترهای سه بعدی قیمت پرینترهای سه بعدی طلا سازی خرید پرینترهای سه بعدی دست دوم مراکز فروش پرینترهای سه بعدی محصولات پرینترهای سه بعدی فروش پرینترهای سه بعدی فلز
بیورپرینت : سلول های زنده در چاپگرهای سه بعدی

الكساندر اویسیانیكوف می گوید: “روش ما امکانات بسیاری برای سازگاری با محیط سلول ها فراهم می كند، بسته به نحوه ساخت سازه ، می توان آن را سخت تر یا نرم تر كرد. از این طریق می توان دقیقاً چگونگی دستیابی به نوع مطلوب رشد سلولی و مهاجرت سلولی را تعریف کرد، که یک گام مهم برای تحقیقات سلول است، با استفاده از این داربست های سه بعدی، می توان رفتار سلول ­ها را با دقت بررسی کرد، همچنین می توان شیوع بیماری ها را مطالعه کرد و در صورت استفاده از سلول های بنیادی، حتی می توان بافت تولید کرد. “

Date:

October 21, 2019

Source:

Vienna University of Technology

Story Source:

Materials provided by Vienna University of TechnologyNote: Content may be edited for style and length.


Journal Reference:

  1. Agnes Dobos, Jasper Van Hoorick, Wolfgang Steiger, Peter Gruber, Marica Markovic, Orestis G. Andriotis, Andreas Rohatschek, Peter Dubruel, Philipp J. Thurner, Sandra Van Vlierberghe, Stefan Baudis, Aleksandr Ovsianikov. Thiol–Gelatin–Norbornene Bioink for LaserBased HighDefinition BioprintingAdvanced Healthcare Materials, ۲۰۱۹; ۱۹۰۰۷۵۲ DOI: ۱۰.۱۰۰۲/adhm.201900752
سبد خرید
پیمایش به بالا