HCD (BHK) ContaFind Kit DNA Detection Kit

کیت کمیت سنجی DNA  شرکت لیوژن فارمد برای تشخیص بسیار دقیق BHK DNA در نظر گرفته شده است و  این اجازه را می دهد تا با حجم اندک نمونه نتایج دقیق بدست آید. محدوده خطی گسترده فن‌آوری qPCR  این اجازه را می دهد که نمونه‌هایی با سطوح مختلف  BHK DNA، مانند نمونه ها در حال فرایند با مقادیر بالایی از DNA  تا  استوک‌های دارویی  با مقادیر بسیار کم DNA مورد آزمون قرار گیرند.

Quantity: ۵۰ reactions
Store: -۲۰ °C
Cat. No.: LG9731
Shipment: Dry ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

HCD (CHO) ContaFind Kit DNA Detection Kit کیت تشخیص DNA میزبان کیت تشخیص DNA CHO
HCD (CHO) ContaFind Kit DNA Detection Kit
سبد خرید
پیمایش به بالا