در سال جهش تولید حضور جناب سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان دکتر رامین فاضل تولید کننده و مدیر عامل لیوژن فارمد دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران در برنامه رادیویی فصل دوم از رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتزدر سال جهش تولید حضور جناب سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان دکتر رامین فاضل تولید کننده و مدیر عامل لیوژن فارمد دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران در برنامه رادیویی فصل دوم از رادیو سلامت موج FM ردیف 102 مگاهرتز
مصاحبه رادیویی دکتر رامین فاضل مدیر عامل شرکت لیوژن فارمد در چهارمین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی چهارمین سمپوزیوم ایمینون سل تراپی با رویکرد مفاهیم، محصولات و سیستم کیفیت در تاریخ 17 بهمن در بیمارستان مرکز طبی کودکان، تهران برگزار شد. گفتگوی رادیویی دکتر رامین فاضل، مدیر عامل محترم شرکت لیوژن فارمد با برنامه پشت پلک صبح