ویروس میزبان را آلوده می کند و برای ساخت نسخه های بیشتر از خودش ، آن را به یک کارخانه تبدیل می کند. اکنون محققان نشان داده اند که گروه بزرگی از ویروس ها ، از جمله ویروس های آنفولانزا و سایر عوامل بیماری زای جدی ، سیگنال های ژنتیکی را از میزبان خود سرقت می کنند تا ژنوم خود را گسترش دهند. گروهی از ویروس شناسان ، گروه بزرگی از ویروس ها را موسوم به ویروس های RNA منفی تقسیم شده (sNSVs) ، که شامل پاتوژن های گسترده و جدی انسان ها ، حیوانات اهلی و گیاهان از جمله ویروس های آنفلوانزا و ویروس لاسا است را بررسی کرده اند. آن‌ها نشان دادند كه ویروس ها با سرقت سیگنال‌های ژنتیک از میزبان خود، می‌توانند مقادیری از پروتئین‌های كشف شده را تولید كنند. محققان آن‌ها را به عنوان پروتئین UFO نامگذاری کردند، زیرا با دوختن توالی میزبان و ویروس کدگذاری می شوند. قبل از این مطالعه هیچ اطلاعی از وجود این نوع پروتئین ها موجود نبود. این پروتئین UFO می تواند مسیر عفونت ویروسی را تغییر داده و از آن برای ساخت واکسن استفاده شود.

ویروس‌های دزد و UFO پروتئین‌ها

ویروس میزبان را آلوده می کند و برای ساخت نسخه های بیشتر از خودش ، آن را به یک کارخانه تبدیل می کند. اکنون محققان نشان داده اند که گروه بزرگی از ویروس ها ، از جمله ویروس های آنفولانزا و سایر عوامل بیماری زای جدی ، سیگنال های ژنتیکی را از میزبان خود سرقت می کنند تا ژنوم خود را گسترش دهند.

گروهی از ویروس شناسان ، گروه بزرگی از ویروس ها را موسوم به ویروس های RNA منفی تقسیم شده (sNSVs) ، که شامل پاتوژن های گسترده و جدی انسان ها ، حیوانات اهلی و گیاهان از جمله ویروس های آنفلوانزا و ویروس لاسا است ، بررسی کردند. تب لسا). آنها نشان دادند كه با سرقت سیگنالهای ژنتیك از میزبان خود ، ویروس ها می توانند مقادیری از پروتئین های كشف شده را تولید كنند. محققان آنها را به عنوان پروتئین UFO نامگذاری کردند ، زیرا با دوختن توالی میزبان و ویروس کدگذاری می شوند. 

ویروس میزبان را آلوده می کند و برای ساخت نسخه های بیشتر از خودش ، آن را به یک کارخانه تبدیل می کند. اکنون محققان نشان داده اند که گروه بزرگی از ویروس ها ، از جمله ویروس های آنفولانزا و سایر عوامل بیماری زای جدی ، سیگنال های ژنتیکی را از میزبان خود سرقت می کنند تا ژنوم خود را گسترش دهند.  گروهی از ویروس شناسان ، گروه بزرگی از ویروس ها را موسوم به ویروس های RNA منفی تقسیم شده (sNSVs) ، که شامل پاتوژن های گسترده و جدی انسان ها ، حیوانات اهلی و گیاهان از جمله ویروس های آنفلوانزا و ویروس لاسا است را بررسی کرده اند. آن‌ها نشان دادند كه ویروس ها با سرقت سیگنال‌های ژنتیک از میزبان خود، می‌توانند مقادیری از پروتئین‌های كشف شده را تولید كنند. محققان آن‌ها را به عنوان پروتئین UFO نامگذاری کردند، زیرا با دوختن توالی میزبان و ویروس کدگذاری می شوند. قبل از این مطالعه هیچ اطلاعی از وجود این نوع پروتئین ها موجود نبود.  این پروتئین UFO می تواند مسیر عفونت ویروسی را تغییر داده و از آن برای ساخت واکسن استفاده شود.
ویروس‌های دزد و UFO پروتئین‌ها

قبل از این مطالعه هیچ اطلاعی از وجود این نوع پروتئین ها موجود نبود.
این پروتئین UFO می تواند مسیر عفونت ویروسی را تغییر داده و از آن برای ساخت واکسن استفاده شود.

مریم عربلو

رفرنس

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200618120213.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا