پاندمی کووید 19 - کرونا ویروس - لیوژن فارمد - بیوتکنولوژی

گزارش آماری پاندمی کووید۱۹ – شماره ۱۸ – ۶ دی ۱۳۹۹

مقدمه

الحمدالله با رعایت مردم و اتخاذ تصمیمات محدودکننده صحیح آمار ها روند نزولی پیدا کرده اند. هر چند افت این آمار ها آن قدر زیاد بوده است که احتمال پول-بک (Pull-back) را ایجاد می کند. تاکنون دو مرحله پول- بک شدید در آمار مبتلایان ایران داشته ایم که در هر دو مرحله تصور کرده ایم بیماری رو به اتمام است و اتفاقا خیز شدیدی پس از آن افت ها رخ داده است. لذا نباید تصور کرد که این افت به معنای پایان بیماری است. به علاوه باید در نظر داشت که فصل سردی را پیش روی خود داریم که در گزارش های قبلی تاثیر آن بر شیوع بیشتر ویروس را بررسی کرده ایم.

پاندمی کووید 19 - کرونا ویروس - لیوژن فارمد - بیوتکنولوژی
پاندمی کووید ۱۹ – کرونا ویروس – لیوژن فارمد – بیوتکنولوژی

آنچه گذشت

بیماری کووید-۱۹ تا لحظه نگارش این گزارش تقریبا  1.18 میلیون بیمار را در ایران و تقریبا ۷۹.۴ میلیون بیمار را در جهان مبتلا کرده است که از این تعداد در ایران متاسفانه نزدیک به ۵۴ هزار نفر و در جهان ۱.۷۴ میلیون نفر جان خود را از دست داده اند. در کشورمان، ایران، شیوع بیماری از یکم اسفند ماه رسما اعلام شد و هم اکنون در میانه سومین و شدیدترین موج خود قرار دارد. موج های اصلی بیماری در گزارش های آماری لیوژن فارمد، پیشتر اطلاع داده شده بودند.

درصد کشندگی دقیق در این روز ها حدود ۶ درصد محاسبه شده است و بر این اساس از هر ۱۶ بیماری که دوره بیماری آن ها تمام می شود، ۱۵ نفر بهبود یافته و ۱ نفر متاسفانه جان خود را از دست می دهد. طول دوره بیماری ۱۴ روز است که میانه آن در ۵-۶ روز قرار دارد و بر این اساس بیش از نیمی از مبتلایان در یک بازه ۶ روز از جامعه مبتلایان و بیماران با سرنوشت نامعلوم خارج می شوند.

آنچه خواهیم دید

در این گزارش علاوه بر بررسی های کوتاه مدت (که لازمه کنترل های کوتاه مدت ضربتی هستند) نگاهی به بررسی های بلند مدت نیز خواهیم داشت. برای پیشبینی های بلند مدت از مدل SEIR و برازش پارامتر ها بر اساس واقعیت های حال حاضر ایران خواهیم پرداخت.

ظهور واریانت جدیدی از SARS-CoV-2 که این روز ها به نام ویروس انگلیسی معروف شده است موجب نگرانی بسیاری از مردم شده است و می بایست اقدامات متناسب با آن انجام شود. در ادامه بررسی مختصری از اطلاعاتی که تاکنون از این واریانت به دست رسیده است خواهیم داشت.

سبد خرید
پیمایش به بالا