تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد تاکنون با ارائه 15 شماره گزارش آماری از وضعیت شیوع و پیشرفت این همه گیری در کنار مردم ایران بوده است. در این گزارش ها تاکنون با میانگین دقتی غالب بر 90 درصد، از طریق تکنیک های به روز یادگیری ماشین (TSAF)، یادگیری آماری (Survival Time Analysis)، شبکه های عصبی (NARNET/ NARXNET) و شبیه سازی های کامپیوتری (شبیه سازی ذرات)، وضعیت شیوع و مرگ و میر به صورت کوتاه مدت (در هفته آتی) و بلند مدت (با ارائه سناریو ها) به اطلاع مردم رسانده است.

پاندمی کووید-۱۹ گزارش آماری شماره ۱۵ – ۵ مهر ۱۳۹۹

بدون شک پاندمی کووید-۱۹ را می توان اصلی ترین مشکل این روزهای جهان دانست. مشکلی که همه انسان ها را هم سرنوشت کرده است. آنچه با آن مواجه هستیم نوعی مسئله بهینه سازی است تا هزینه ناخوشایندی که کرونا هر روزی که می گذرد بر دست ما می گذارد را کمینه کنیم. مقصود از این هزینه انواع ضرر هایی است که نتیجه شیوع این بیماری هستند، اعم از ضرر های اقتصادی و اجتماعی و البته در بالاترین ابعاد، ضرر جانی.

ارائه آمار و قدرت پیشبینی به مردم و مسئولین اجازه اتخاذ تصمیمات بهتری را می دهد تا با این مشکلات بهتر برخورد شود. این برآورد آماری برای نهاد ها و سازمان هایی که به طور مستقیم با مردم سر و کار دارند بسیار حیاتی است. به عنوان مثال می تواند برای بیمارستان ها تعیین کننده باشد که لازم است آماده پذیرش چه تعداد بیمار باشند که چه کسری از آن ها احتمالا حال وخیم خواهند داشت.

تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد تاکنون با ارائه ۱۵ شماره گزارش آماری از وضعیت شیوع و پیشرفت این همه گیری در کنار مردم ایران بوده است. در این گزارش ها تاکنون با میانگین دقتی غالب بر ۹۰ درصد، از طریق تکنیک های به روز یادگیری ماشین (TSAF)، یادگیری آماری (Survival Time Analysis)، شبکه های عصبی (NARNET/ NARXNET) و شبیه سازی های کامپیوتری (شبیه سازی ذرات)، وضعیت شیوع و مرگ و میر به صورت کوتاه مدت (در هفته آتی) و بلند مدت (با ارائه سناریو ها) به اطلاع مردم رسانده است.

تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد تاکنون با ارائه 15 شماره گزارش آماری از وضعیت شیوع و پیشرفت این همه گیری در کنار مردم ایران بوده است. در این گزارش ها تاکنون با میانگین دقتی غالب بر 90 درصد، از طریق تکنیک های به روز یادگیری ماشین (TSAF)، یادگیری آماری (Survival Time Analysis)، شبکه های عصبی (NARNET/ NARXNET) و شبیه سازی های کامپیوتری (شبیه سازی ذرات)، وضعیت شیوع و مرگ و میر به صورت کوتاه مدت (در هفته آتی) و بلند مدت (با ارائه سناریو ها) به اطلاع مردم رسانده است.
تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد تاکنون با ارائه ۱۵ شماره گزارش آماری از وضعیت شیوع و پیشرفت این همه گیری در کنار مردم ایران بوده است.

در این شماره از گزارش های آماری برای نخستین بار، تخمینی از تعداد ناقلین بیماری نیز ارائه می شود. این تخمین با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM) انجام شده است و می تواند دید بسیار روشنی برای تصمیم گیری و فعالیت های میدانی در خصوص مقابله با کرونا، ترسیم نقشه حرارتی و همچنین پیشبینی زمان پایان بیماری به خوانندگان بدهد.

به منظور دانلود کامل گزارش کلیک کنید :

سبد خرید
پیمایش به بالا