در دنیای انسان ها، ما با انواع سلاح های جنگی به خاطر کسب منابع و منافع بیشتر باهم مبارزه می‌کنیم. جالبه که بدونید مشابه این جنگ ها، حتی در ریزترین موجودات روی زمین هم مشاهده می شود. بله میکروارگانیسم ها هم در جنگ های تسلیحاتی با یکدیگر قرار دارند اما از نوع بیولوژیکیش ☠️☣️ میکروارگانیسم ها هم برای جلوگیری از پیشروی و عقب راندن دشمن خود دست به تولید آنتی بیوتیک می زنند، البته گاهی هم با یکدیگر صلح می کنند و منابع را با یک خط مرزی مشخص بین خود تقسیم می کنند و گاهی هم یک گروه بر دیگری غالب می شود. همانطور که ما انسان ها با گذشت زمان به تسلیحات نظامی قوی تر برای دفاع و حمله دست می یابیم، میکرارگانیسم ها نیز به مرور زمان پیشرفت می کنند و آن ها به مرور می توانند بهتر و قوی تر دفاع و حمله بکنند (مانند ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک)🧫🧬

مسابقه تسلیحاتی اینبار در دنیای میکروارگانیسم ها

در دنیای انسان ها، ما با انواع سلاح های جنگی به خاطر کسب منابع و منافع بیشتر باهم مبارزه می‌کنیم. جالبه که بدونید مشابه این جنگ ها، حتی در ریزترین موجودات روی زمین هم مشاهده می شود. بله میکروارگانیسم ها هم در جنگ های تسلیحاتی با یکدیگر قرار دارند اما از نوع بیولوژیکیش ☠️☣️

میکروارگانیسم ها هم برای جلوگیری از پیشروی و عقب راندن دشمن خود دست به تولید آنتی بیوتیک می زنند، البته گاهی هم با یکدیگر صلح می کنند و منابع را با یک خط مرزی مشخص بین خود تقسیم می کنند و گاهی هم یک گروه بر دیگری غالب می شود. همانطور که ما انسان ها با گذشت زمان به تسلیحات نظامی قوی تر برای دفاع و حمله دست می یابیم، میکرارگانیسم ها نیز به مرور زمان پیشرفت می کنند و آن ها به مرور می توانند بهتر و قوی تر دفاع و حمله بکنند (مانند ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک)🧫🧬

در دنیای انسان ها، ما با انواع سلاح های جنگی به خاطر کسب منابع و منافع بیشتر باهم مبارزه می‌کنیم. جالبه که بدونید مشابه این جنگ ها، حتی در ریزترین موجودات روی زمین هم مشاهده می شود. . بله میکروارگانیسم ها هم در جنگ های تسلیحاتی با یکدیگر قرار دارند اما از نوع بیولوژیکیش ☠️☣ . میکروارگانیسم ها هم برای جلوگیری از پیشروی و عقب راندن دشمن خود دست به تولید آنتی بیوتیک می زنند، البته گاهی هم با یکدیگر صلح می کنند و منابع را با یک خط مرزی مشخص بین خود تقسیم می کنند و گاهی هم یک گروه بر دیگری غالب می شود.
مسابقه تسلیحاتی اینبار در دنیای میکروارگانیسم ها

کی میدونه شاید در قرن های بعد میکروارگانیسم اینقدر پیشرفت کنند که مانند تصویر بالا باهم بجگند، اما از نوع بیولوژیکش!! 😉☠️

سبد خرید
پیمایش به بالا