پشه های بیشتر در کمین انسان

پشه های بیشتر در کمین انسان

دانشمندان چند دسته از پشه ها را برای یافتن تمایل به رایحه انسان در مقابل حیوانات از جمله خوکچه های هندی و بلدرچین آزمایش کردند ، با استفاده از دو بویای اولفکتومتر که به آنها امکان اندازه گیری ترجیحات بویایی پشه ها را می دهد. بیشتر پشه ها به رایحه حیوانات تمایل داشتند ، اما تعداد کمی از آنها رایحه انسان را ترجیح می دادند. این پشه ها در شهرهای متراکم زندگی می کنند .
پشه هایی که در نزدیکی جمعیت های متراکم انسانی در شهرهایی مانند کوماسی ، غنا ، یا اواگادوگو ، بورکینا فاسو زندگی می کنند ، تمایل بیشتری برای گاز گرفتن میزبان های انسانی نشان می دهند پشه ها فقط در مکان هایی با فصول خشک شدید به ویژه در منطقه ساحلی ، که در آن میزان بارندگی در چند ماه از سال متمرکز شده است ، ترجیح بیشتری برای نیش زدن میزبان انسانی دارند. 

 

دلیل این امر این است که پشه های موجود در این مناطق در چرخه زندگی خود به انسان و ذخیره آب آن وابسته هستند . محققان دو عامل مهم را شناسایی کردند: آب و هوای خشک و زندگی شهر. براساس این یافته ها ، آنها پیش بینی می کنند که افزایش شهرنشینی در دهه های آینده به معنای پشه هایی با تمایل بیشتر به گزش انسان خواهد بود.

پشه های بیشتر در کمین انسان
پشه های بیشتر در کمین انسان
سبد خرید
پیمایش به بالا