نقش میکروبیوم در کبد چرب همه روزه شواهد بسیاری در مورد تأثیر میکروبیوم روده بر یک سبک زندگی سالم پدیدار می شود، دانشمندان در حال بررسی اختلالات تشخیصی میکروبیوم روده هستند که می تواند منجر به تشخیص بیماری شود. به همین ترتیب ، تیمی از محققان به تازگی داده هایی را منتشر کردند که نشان می دهد میکروبیوم مدفوع بیماران کبد چرب غیر الکلی ( NAFLD) با افراد سالم کاملا متمایز است. عامل اصلی بیماری مزمن کبدی در سراسر جهان NAFLD است و تقریباً یک چهارم از جمعیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. این یک بیماری پیشرونده است که در بدترین حالت می تواند منجر به سیروز شود که در نهایت نیاز به پیوند عضو دارد و موجب سرطان کبد، نارسایی های کبد و حتی مرگ هم میشود.

نقش میکروبیوم در کبد چرب

همه روزه شواهد بسیاری در مورد تأثیر میکروبیوم روده بر یک سبک زندگی سالم پدیدار می شود، دانشمندان در حال بررسی اختلالات تشخیصی میکروبیوم روده هستند که می تواند منجر به تشخیص بیماری شود. به همین ترتیب ، تیمی از محققان به تازگی داده هایی را منتشر کردند که نشان می دهد میکروبیوم مدفوع بیماران کبد چرب غیر الکلی ( NAFLD) با افراد سالم کاملا متمایز است.

عامل اصلی بیماری مزمن کبدی در سراسر جهان NAFLD است و تقریباً یک چهارم از جمعیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. این یک بیماری پیشرونده است که در بدترین حالت می تواند منجر به سیروز شود که در نهایت نیاز به پیوند عضو دارد و موجب سرطان کبد، نارسایی های کبد و حتی مرگ هم میشود.

رفرنس:

سبد خرید
پیمایش به بالا