رقیق کردن پلاسمای خون باعث جوانسازی بافت و بازگردانی پیری در موش ها می شود. یک مطالعه جدید نشان می دهد که جابجایی نیمی از پلاسمای خون با ترکیبی از سرم فیزیولوژیک و آلبومین موجب بازگردانی نشانه های پیری، جوان شدن بافت های ماهیچه ها، مغز و کبد در موش های پیر می شود. این تیم تحقیقاتی در حال حاضر آزمایشات بالینی برای اینکه مشخص کنند که آیا تعویض پلاسما اصلاح شده در انسان می تواند برای معالجه بیماری های مرتبط با سن و بهبود سلامت کلی افراد سالخورده استفاده کرد، در حال انجام هستند.

جوانسازی بافت و بازگردانی پیری

رقیق کردن پلاسمای خون باعث جوانسازی بافت و بازگردانی پیری در موش ها می شود.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که جابجایی نیمی از پلاسمای خون با ترکیبی از سرم فیزیولوژیک و آلبومین موجب بازگردانی نشانه های پیری، جوان شدن بافت های ماهیچه ها، مغز و کبد در موش های پیر می شود. این تیم تحقیقاتی در حال حاضر آزمایشات بالینی برای اینکه مشخص کنند که آیا تعویض پلاسما اصلاح شده در انسان می تواند برای معالجه بیماری های مرتبط با سن و بهبود سلامت کلی افراد سالخورده استفاده کرد، در حال انجام هستند.

رقیق کردن پلاسمای خون باعث جوانسازی بافت و بازگردانی پیری در موش ها می شود.  یک مطالعه جدید نشان می دهد که جابجایی نیمی از پلاسمای خون با ترکیبی از سرم فیزیولوژیک و آلبومین موجب بازگردانی نشانه های پیری، جوان شدن بافت های ماهیچه ها، مغز و کبد در موش های پیر می شود. این تیم تحقیقاتی در حال حاضر آزمایشات بالینی برای اینکه مشخص کنند که آیا تعویض پلاسما اصلاح شده در انسان می تواند برای معالجه بیماری های مرتبط با سن و بهبود سلامت کلی افراد سالخورده استفاده کرد، در حال انجام هستند.
رقیق کردن پلاسمای خون باعث جوانسازی بافت و بازگردانی پیری در موش ها می شود.

در سال ۲۰۰۵ در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی محققین با جابجایی خون بین یک موش پیر و جوان مشاهده کردند که بافت های موش پیرتر جوان شدند و نشانه های پیری بازگردانی شد. محققین گفتند که خون جوانتر پروتئین های خاصی دارد که موجب تشدید جوانی در موش های پیر می شود. اما این تحقیق جدید نشان داد که میتوان اثرات بازگردانی پیری مشابه را بدون نیاز به یک خون جونتر، بلکه با رقیق سازی خون دست یافت.

Journal Reference:

Rejuvenation of three germ layers tissues by exchanging old blood plasma with saline-albuminAging, ۲۰۲۰; DOI: ۱۰.۱۸۶۳۲/aging.103418

سبد خرید
پیمایش به بالا