سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد. كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.

رنگ آمیزی تومور: مبارزه با سرطان پستان با سم عقرب

سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد.

كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.

سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از  از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد.  كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.
رنگ آمیزی تومور: مبارزه با سرطان پستان با سم عقرب
سبد خرید
پیمایش به بالا