آیا زیاد بیدار بودن موجب چاقی می شود؟ مطالعات زیادی پیشنهاد داده بودند که کیفیت خواب پایین موجب افزایش خطر ابتلا به چاقی از طریق بهم ریختن اشتها می شود. اما تحقیق جدید که در PLOS Biology منتشر شده است نشان می دهد که که این بیخوابی نیست که موجب چاقی می شود، بلکه داشتن اضافه وزنه که موجب کاهش کیفیت خواب می شود.

آیا زیاد بیدار بودن موجب چاقی می شود؟

آیا زیاد بیدار بودن موجب چاقی می شود؟ مطالعات زیادی پیشنهاد داده بودند که کیفیت خواب پایین موجب افزایش خطر ابتلا به چاقی از طریق بهم ریختن اشتها می شود.

اما تحقیق جدید که در PLOS Biology منتشر شده است نشان می دهد که که این بیخوابی نیست که موجب چاقی می شود، بلکه داشتن اضافه وزنه که موجب کاهش کیفیت خواب می شود.

در انسان کاهش خواب شدید می تواند اشتها و مقاومت به انسولین را افزایش بدهد و افرادی که کمتر از ۶ ساعت در شب میخوابند احتمال آن ها به چاقی و دیابت افزایش می یابد. از طرف دیگر گرسنگی در انسان و موش بر روی خواب تاثیر میگذارد

محققان برای بررسی ارتباط بین متابولیسم و خواب، گروهی از کرم های C. elegans را دستکاری ژنتیکی کردند و یک نورون کنترل خواب را در آن ها “خاموش” کردند. این کرم ها با این وجود هم می توانستند بخورند ، نفس بکشند و تولید مثل کنند ، اما توانایی خوابیدن را از دست داده بودند. با خاموش شدن این نورون، محققان شاهد افت شدید سطح آدنوزین تری فسفات (ATP) بودند که تامین کننده انرژی بدن است. این تخقیق نشان داد که خواب تلاشی برای صرفه جویی در مصرف انرژی است، در واقع باعث اتلاف انرژی نمی شود.

آیا زیاد بیدار بودن موجب چاقی می شود؟ مطالعات زیادی پیشنهاد داده بودند که کیفیت خواب پایین موجب افزایش خطر ابتلا به چاقی از طریق بهم ریختن اشتها می شود.  اما تحقیق جدید که در PLOS Biology منتشر شده است نشان می دهد که که این بیخوابی نیست که موجب چاقی می شود، بلکه داشتن اضافه وزنه که موجب کاهش کیفیت خواب می شود.
آیا زیاد بیدار بودن موجب چاقی می شود؟

در مطالعات پیشین دیگری محققین ژن KIN-29 (همولوگ ژن SIK-3 در انسان) را که بعنوان سیگنال فشار خواب شناخته می شود را در C. elegans سرکوب کردند. با کمال تعجب محققین مشاهده کردند این کرم ها که نمی خوابیدند، چربی اضافی داشت. این محققین پیشنهاد دادند که آزادسازی چربی ذخیره شده مکانیسمی برای افزایش خواب است.

برای اثبات چنین فرضیه ای محققین در کرم هایی که ژن KIN-29 در آن ها خاموش بود، ژنی که موجب آزاد سازی چربی می شود را بیان کردند، این کرم های بی خواب توانایی این را پیدا کردند که دوباره بخوابند. در افراد چاق هم به دلیل مشکلات سیگنالی بوجود آمده بین سلول های چربی و سلول های مغزی که خواب را کنترل می کنند، از کیفیت خواب کمتری برخوردارند.

رفرنس :
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200422091205.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا