پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 گزارش شماره 9- 21 اردیبهشت 1399 سروش ستاره، رامین فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد

پیشبینی آماری پاندمی کووید ۱۹ – گزارش نهم

گزارش های پیشبینی آماری پاندمی کووید ۱۹ تا کنون در قالب ۹ شماره منتشر شده است. گزارش های قبلی با دقت بیشتر از ۹۰ درصد موفق به پیشبینی گسترش شیوع در هر هفته شده اند. در نمودار زیر خلاصه نتایج پیشبینی وضعیت شیوع کووید ۱۹ را در ایران و در هفته گذشته (نمودار نارنجی) در کنار تعداد مبتلایان جدید واقعی (نمودار آبی) مشاهده می کنید:

در گزارش شماره ۸ پیشبینی شده بود که در هفته گذشته، ۷۶۰۰ بیمار جدید در ایران به کووید ۱۹ مبتلا شوند. بر اساس امار وزارت بهداشت، ۷۴۸۰ بیمار جدید و مورد ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در هفته گذشته شناسایی شد. همچنین پیشبینی شده بود وضعیت بیماری ۴۶۰ نفر وخیم شود یا جان خود را از دست بدهند و در هفته گذشته متاسفانه ۳۹۵ نفر جان خود را از دست دادند.

پیشبینی آماری پاندمی کووید ۱۹ – کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid

پیشبینی کوتاه مدت؛ شیوع در جهان

بر اساس مدلسازی های انجام شده، هفته آینده در جهان، احتمالا ۵۸۴ هزار مورد جدید ابتلای قطعی به کووید ۱۹ شناسایی خواهد شد که از این تعداد، احتمالا وضعیت ۴۵ هزار نفر وخیم شده یا فوت خواهند شد. تعداد موارد ابتلای جدید در هفته آینده نوساناتی را بین ۸۰ و ۸۵ هزار مبتلا تجربه خواهد کرد.

پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی کوتاه مدت؛ شیوع در جهان

پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران

بر اساس مدلسازی های انجام شده، طبق سناریوی بیشتر محتمل، هفته آینده در ایران، احتمالا ۸۱۰۰ مورد جدید ابتلای قطعی به کووید ۱۹ شناسایی خواهد شد که از این تعداد، احتمالا وضعیت ۵۰۰ نفر دیگر وخیم شده یا فوت خواهند شد.

مدلسازی های انجام شده به وسیله یادگیری ژرف، احتمال وقوع دو سناریو را از سایر سناریو ها بیشتر می داند.

سناریوی نارنجی رنگ به معنای ادامه یافتن موج دوم و سناریوی طوسی (سناریوی بیشتر محتمل) به معنای پایان موج دوم و حصول یک آرامش نسبی. البته امکان وقوع سایر سناریو های تکنیک رگرسیون سری زمانی نیز وجود دارد.

پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران

پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل

پیشبینی های دراز مدت با استفاده از تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی به همراه داده های خارجی صورت گرفته است. بر اساس این تکنیک، مشابهت روند شیوع کووید ۱۹ با سندرم حاد تنفسی (سارس)، به عنوان داده های خارجی در نظر گرفته شده است.

سناریوی ۱. بر اساس این سناریو، روند شناسایی مبتلایان جدید به صورت نزولی ادامه خواهد یافت، اما در اواخر اردیبهشت ماه، این روند صعودی خواهد شد و تعبیری از پیک دوم رخ خواهد داد. این پیک شدت کمتری خواهد داشت. در صورت اتفاق افتادن این سناریو، بیماری تا اوایل تیرماه به پایان خواهد رسید و تا آن زمان ۱۴۴ هزار مورد ابتلا و ۲۴ هزار و ۵۰۰ مورد مرگ در ایران رخ خواهد داد. (سناریوی بیشتر محتمل)

پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل - - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل

سناریو های دیگر؛ چه رخ می دهد؟

سناریوی ۲. بر اساس این سناریو، روند شیوع بیماری رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد و تا زمانی که بیماری تمام شود (مقدار عدد سرایت پایه از یک واحد کمتر شود) پیک دیگری وجود نخواهد شد. به این ترتیب رفته رفته آمار کشته شده ها کاهش خواهد یافت و به آمار بهبود یافته ها افزوده خواهد شد. در صورت رخ دادن این سناریو تا اویل خرداد ماه بیماری پایان خواهد یافت و ۲۵ هزار مورد ابتلای دیگر در ایران شناسایی خواهد شد و در مجموع ۱۱ هزار و ۲۵۰ نفر در ایران جان خود را از دست می دهند

سناریوی ۳. بر اساس این سناریو، پیک های بیشتری پشت سر یکدیگر اتفاق خواهد افتاد که وقوع و شدت هر پیک بر اساس پیک قبلی تعیین می شود. در خصوص موارد ابتلا و مرگ اعدادی در دست نیست.

سناریو های دیگر پاندمی کووید 19، چه رخ می دهد؟ - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
سناریو های دیگر پاندمی کووید ۱۹، چه رخ می دهد؟

مدل های طراحی شده

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.

۸۰ درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش لاوندر- مارکوارد، ۱۰ درصد داده ها برای اعتبارسنجی و ۱۰ درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است.

نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده می باشد.

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.

۸۸ درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش بیز و ۱۲ درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است.

نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده می باشد.

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.
مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.
سبد خرید
پیمایش به بالا