انجام کلیه خدمات پروتئین با قیمت مناسب و کیفیت بالا

استخراج و خالص سازی حرفه ای انواع پروتئین ها

انجام کلیه پروژه های دانشگاهی مرتبط

آماده عقد قرارداد با شرکت های تولید کننده فرآورده های زیستی و شیمیایی

خدمات آزمایشگاه پروتئین شیمی

پروتئومیکس علم مطالعه گسترده پروتئوم شامل مطالعه بیان، تغییرات پس از ترجمه و مطالعه برهمکنش پروتئین‌ها با سایر ملکول‌ها است. آنالیز جامع پروتئین‌ها با هدف بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعه تفاوت‌ها و مطالعه پاسخ به تنش‌ها موضوع اصلی علم بین رشته‌ای پروتئومیکس است. پروتئومیکس با بهره‌گیری از علوم شیمی پروتئین‌ها، بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی به شناسایی، کمیت سنجی، مطالعه تغییرات پس از ترجمه و برهمکنش‌های پروتئین‌ها می‌پردازد. امروزه قسمت عمده فعالیت‌های پروتئومیکس تفکیک پروتئین‌های بافت‌ها توسط الکتروفورز دوبعدی و شناسایی متعاقب آن‌ها توسط طیف سنجی جرمی است.

شرکت لیوژن فارمد با در اختیار داشتن امکانات مناسب، توانایی انجام تکنیک های متنوع در مطالعات پروتئین را دارا می باشد. این خدمات پروتئومیکس شامل  موارد زیر می باشد:

 • استخراج و خالص سازی انواع پروتئین ها

– شامل استخراج پروتئین کل از انواع میزبان ها

– رسوبدهی نمکی و الکلی

– دیالیز

– خالص سازی پروتئین با انواع کروماتوگرافی ها (FPLC و HPLC) به روش های بر اساس اندازه، بار، تمایلی, فازمعکوس

 • مطالعه پروتئین ها با روش های رنگ سنجی بردفورد و لوری
 • تعیین غلظت پروتئین
 • الکتروفورز (SDS-PAGE/PAGE)
 • تست الایزا (ELIZA)
 • لکه گذاری وسترن (Western Blot)
 • انواع مطالعات سینتیکی آنزیمی
 • مطالعات پایداری و تست های بهینه انواع آنزیم ها و پروتئین ها (protein charatrization)
 • آنالیز آمینو اسید
 • تعیین توالی انتهای ان و سی (N-terminal and C-terminal sequencing)
 • Peptide mapping
 • آنالیز ترکیبات آمینو اسیدی (Amino acid composition analysis)

طيف سنج جرمي دستگاهي است كه از نمونه مورد نظر يون ايجاد كرده و سپس يون هاي ايجاد شده را بر اساس نسبت جرم به بار در فاز گازي از هم جدا مي كند. يف سنجي جرمي يك روش بسيار حساس براي بررسي ساختاري بيومولكول ها است. طيف سنجي جرمي پپتيدها و پروتئين ها متكي بر تكنيك هاي يونيزاسيون ملايم است كه يون هاي سالم گازي از مولكول هاي زيستي ايجاد مي كنند. دو تكنيك يونيزاسيون ملايم الكترواسپري (ESI) و Matrix-assisted laser desorption ionisation(MALDI)  به طور گسترده براي بررسي پروتئين ها استفاده مي شوند. دو روش اصلي براي شناسايي پروتئين ها به استفاده از طيف سنج جرمي وجود دارد. روش كلاسيك پروتئوميكس شامل جداسازي مخلوط پروتئيني بوسيله ژل الكتروفورز دو بعدي (2DE) و سپس هضم پروتئين در ژل و انگشت نگاري جرم پپتيدي (Peptide Mass Fingerprintin, PMF) بوسيله طيف سنج MALDI-TOF است. در اين روش پروتئين ها بوسيله مقايسه فهرست جرم پپتيدهاي حاصله با فهرست جرم پپتيدهاي حاصل از هضم تئوريكي پروتئين هاي موجود در بانك هاي اطلاعاتي شناسايي مي شوند. روش ديگر شامل انجام طيف سنجي جرمي متوالي (MS\MS) و بدست آوردن توالي كوتاه آمينواسيدي (توالي نشانمند) و جستجو در بانك هاي اطلاعاتي با استفاده ازاين توالي كوتاه است. طيف سنج جرمي را همچنين مي توان براي تعيين نوع و محل تغييرات پس از ترجمه بر روي يك پروتئين خالص بكار برد.

شرکت لیوژن فارمد با همکاری با شرکت همکار خارجی خود و در اختیار داشتن دستگاه ها و بانک های اطلاعاتی قوی و به روز،توانایی انجام طیف گسترده ای از خدمات طیف سنجی جرمی پروتئین را دارا می باشد. این خدمات شامل  موارد زیر می باشد:

 • شناسایی پروتئین/ لیپید / کربوهیدرات / متابولیت / مولکول های کوچک
 • کمی سنجی توسط نشان دار سازی
 • تعیین توالی انتهای N و C
 • تعیین جرم تام/ آنالیز مولکول کامل
 • آنالیز گلیکوزیلاسیون
 • آنالیز تغییرات پس از ترجمه
 • آنالیز ساختاری HDX- MS
 • تعیین نقشه اپی توپ / طیف سنجی جرمی
 • تعیین هویت ارگانیسم ها
 • مطالعات بالینی و تحقیق و توسعه در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
 • آنالیز نتایج با نرم افزارهای مختلف
 • برش آنزیمی انواع پروتئین ها با پروتئاز ها ( تریپسین، کموتریپسین و….)

در علم بیوشیمی مواد شرکت‌کننده در متابولیسم یا سوخت و ساز سلولی را متابولیت (به انگلیسی: Metabolite) می‌نامند. در واقع متابولیت‌ها ترکیبات واسطه یا محصول سوخت و ساز سلول زنده هستند و معمولاً اشاره به مولکول‌های کوچک شرکت‌کننده در سوخت و ساز سلولی دارد. یک متابولیت اولیه مستقیماً در رشد، نمو و تولید مثل شرکت می‌کند. اتیلن مثالی از یک متابولیت اولیه است که در مقیاس وسیع تولید صنعتی می‌شود. یک متابولیت ثانویه مستقیماً در این فرآیندهای حیاتی شرکت نمی‌کند، اما معمولاً یک وظیفه مهم بوم‌شناسی دارد. می‌توان از پادزیستها و رنگدانه‌هایی مانند رزین‌ها و ترپن‌ها به عنوان مثال‌هایی در این زمینه نام برد. بعضی پادزیست‌ها از متابولیت‌های اولیه به عنوان پیش ماده (به انگلیسی: precursor) استفاده می‌کنند، مانند اکتینومایسین (به انگلیسی: actinomycin) که از متابولیت اولیه تریپتوفان ایجاد می‌شود.

شرکت لیوژن فارمد در اختیار داشتن دستگاه ها و تجهیزات مناسب،توانایی انجام طیف گسترده ای از خدمات مطالعه ترکیبات و متابولیت های زیستی و شیمیایی را دارا می باشد. این خدمات شامل  موارد زیر می باشد:

 • مطالعه انواع متابولیت های زیستی و شیمیایی
 • خالص سازی و شناسایی انواع ترکیبات
 • مطالعات کامل کروماتوگرافی:

– کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

– کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)

– کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC)

 • جداسازی مایع/مایع Liquid/Liquid extraction
 • مطالعه اسیدهای نوکلئیک با استفاده از دستگاه DHPLC
 • رطوبت سنجی
 • کدورت سنجی
 • سنتز Liposome

زیست‌داده‌ورزی بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم رایانه و آمار و احتمالات در شاخه زیست‌شناسی مولکولی است. بیوانفورماتیک همچنین نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تنظیم و بیان ژن و پروتئین ایفا می‌کند. در حالت کلی بیوانفورماتیک به مقایسه ژنتیک و اطلاعات ژنومیک و به دنبال آن به فهم چگونگی تکامل زیست مولکولی کمک می‌کند. بیوانفورماتیک همچنین در شبیه‌سازی و مدلسازی رنا, دنا و پروتئین‌ها و تعاملات زیست مولکولی کمک‌کننده است. کنیک‌های موجود در علوم رایانه، ریاضیات، ژنتیک، شیمی، فیزیک و علوم مرتبط دیگر، مسایل مختلف زیست‌شناختی را که معمولاً در سطح مولکولی هستند حل کند. تلاش‌های پژوهشی اصلی در این رشته عبارتند از: تطابق توالی، کشف ژن، گردآوری ژنوم، تنظیم ساختار پروتئینی، پیش‌بینی ساختارهای دوم و سوم پروتئین، پیش‌بینی بیان ژن و تعاملات پروتئین- پروتئین و مدلسازی تکامل.

شرکت لیوژن فارمد با در اختیار داشتن متخصصین مجرب، توانایی انجام طیف گسترده ای از مطالعات بیوانفورماتیک پروتئین را دارا می باشد. این خدمات بیوانفورماتیک شامل  موارد زیر می باشد:

 • مطالعات ساختمانی و توالی پروتئین ها
 • مدلسازی انواع پروتئین ها با نرم افزارهای آن لاین و Modeler
 • داکینگ انواع ترکیبات پروتئینی DOCKING
 • دینامیک مولکولیMolecular Dynamic (MD)

تجهیزات آزمایشگاه پروتئین شیمی

رطوبت سنج

معرفی اسپکتروفوتومتر Spectrophotometry دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهم کنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد. دستگاههای اسپکتروفتومتر فرا بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد.

اسپکتروفوتومتر

مدیر بخش پروتئین_شیمی :

سعید سلیمانی اصل

دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی

ایمیل: soleimanis@livogen.co

وب سایت: www.livogen.co , www.masscenter.ir

تلفن: 02188392007 ،02188996828 (داخلی 104)

مدیر بخش پروتئین_شیمی سعید سلیمانی اصلدکترای بیوتکنولوژی کشاورزی
تمامی حقوق سایت محفوظ است 2021 © Livogen Pharmed