مسابقه ساخت کلیپ های آموزشی زیست شناسی برای اولین در ایران همراه با جوایز ویژه