گالاری

گالاری بیولوژی

رادیو

رادیو

تلویزیون

روزنامه

رامین فاضل: شرکت‌های دانش‌بنیان، عمدتا از طرف معاونت علمی و فناوری حمایت می‌شوند و نقش وزرات بهداشت بسیار کم‌رنگ است مشکل اصلی تولید داخل کمبود مواد اولیه ، تجهیزات و علاقه به انجام جهادی همه کارهاست