Category: خبر داخلی لیوژن

لایو اینستاگرامی با موضوع زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه
خبر داخلی لیوژن

لایو اینستاگرامی با موضوع : زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه

زمینه های حمایتی شتابدهنده بومیکس مجموعه شتابدهنده های حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند: لایو اینستاگرامی با

ادامه مطلب
سبد خرید
پیمایش به بالا