Category: پایداری ژنتیکی E.Coli نوترکیب

تست خلوص E. coli

تست خلوص E. coli جهت اطمینان از خلوص و ایمن بودن بانک سلول، تستی جامع بر مبنای  بررسی دقیق ریسک  ضروری است. به عنوان بخشی از

ادامه مطلب

تست تعیین هویت E. coli

تست تعیین هویت E. coli به عنوان یک اثر منفی حذف‌های ژنومی، سویه‌های میزبان دارای ژن‌های تخریب شده یا گم شده هستند که ویژگی‌های متابولیک ثانویه  را

ادامه مطلب
سبد خرید
پیمایش به بالا