شناسایی یک مولکول مسدود کننده سلول های ایمنی در سرطان سینه

شناسایی یک مولکول مسدود کننده سلول های ایمنی در سرطان سینه

محققان یک مولکول کلیدی را در انواع خاصی از سرطان سینه شناسایی کرده‌اند که از ورود سلول‌های ایمنی به تومورها و کشتن سلول‌های سرطانی داخل آن جلوگیری می‌کند. این پژوهش می تواند راه را برای درمان های جدیدی نسبت به انواع خاصی از سرطان تهاجمی سینه هموار کند.

کشف مولکولی راهگشا برای درمان سرطان سینه

محققان یک مولکول کلیدی را در انواع خاصی از سرطان سینه شناسایی کرده‌اند که از ورود سلول‌های ایمنی به تومورها و کشتن سلول‌های سرطانی داخل آن جلوگیری می‌کند. این پژوهش می تواند راه را برای درمان های جدیدی نسبت به انواع خاصی از سرطان تهاجمی سینه هموار کند.

واکنش-سلول-های-ایمنی-در-برابر-سلول-های-سرطانی
T-cells attacking cancer cell

مانعی همچون سیم خاردار

نویسنده اصلی این مطالعه بیان می کند: در طول پیشرفت سرطان، مولکولی که به نام DDR1 شناخته می شود، یک ماتریکس خارج سلولی با مرتبه بالا را سازماندهی می کند که مانند سیم خاردار در اطراف مرز تومور عمل می کند تا از ورود سلول های ایمنی به تومور جلوگیری کند.

موفقیت در مدل های پیش بالینی

با دانستن اینکه مولکول DDR1 می تواند یک مرز محافظ در اطراف تومورها ایجاد کند، ما توانستیم از مدل های پیش بالینی استفاده کنیم تا نشان دهیم لحظه ای که DDR1 را غیرفعال می کنیم، سلول های ایمنی می توانند به تومور نفوذ کرده و سلول های داخل آن را بکشند.

سرطان سینه سه گانه منفی چیست؟

محققان در این مطالعه، سرطان سینه سه گانه منفی (سرطان سینه سه گانه منفی نوعی سرطان سینه است که هیچ یک از گیرنده های معمول در سرطان سینه را ندارد. سلول های سرطانی را مانند یک خانه در نظر بگیرید. درب ورودی ممکن است دارای سه نوع قفل باشد که گیرنده نامیده می شوند.) را مطالعه کردند که شکل تهاجمی از سرطان سینه بوده و حدود ۱۵ درصد از کل موارد این سرطان را تشکیل می دهد.به گفته مرکز کنترل و پیشگیری این بیماری، این نوع سرطان فاقد گیرنده‌هایی است که معمولاً در درمان‌های هدفمند سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند و بنابراین این امر، هدف قرار دادن سلول‌های توموری  را دشوار می‌کند.

مولکولی که مانع ایمونوتراپی است!

ایمونوتراپی برای فعال کردن سلول های ایمنی در زمانی که می توانند به مرکز تومور برسند طراحی شده است، اما مولکول DDR1 یک مانع فیزیکی برای سلول های ایمنی ضد تومور ایجاد می کند. شناسایی مکانیسم پایه ای در این مورد می تواند راهی جدید برای جستجوی عوامل دارویی در جهت درمان این سرطان که درمان آن نیز سخت است را ارائه دهد.

حذف ماتریکس خارجی کمکی به سلول های ایمنی

در این مطالعه، محققان تاثیر حذف DDR1 را در چندین مدل پیش بالینی ارزیابی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که از بین بردن DDR1 نه تنها رشد تومور را متوقف می کند، بلکه ممکن است از بدن در برابر تومورهای آینده نیز محافظت کند.در ارتباط با یافته‌های جدید، یکی از پژوهشگران این مطالعه، آنتی‌بادی درمانی DDR1 را ایجاد کرده است که این خط دفاعی را شکسته و به سلول‌های ایمنی کشنده تومور کمک می‌کند.

مبارزه با سرطان با شناخت بهتر ساختار سلول های سرطانی

به طور کلی، کشف نقش مهم DDR1 در مقاومت به سرطان، پیشرفت قابل توجهی است که به طور بالقوه می تواند مسیرهای درمانی را در این راستا تغییر دهد و آن را بسیار توسعه ببخشد. با این درک جامع تر از DDR1 نسبت به قبل، محققان امیدوارند که مولکول های اضافی همانند DDR1 را شناسایی کرده و از همان رویکرد برای مبارزه با سرطان های دیگر استفاده کنند.

رفرنس مقاله:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04057-2

رفرنس خبر:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211103140052.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا