کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد و شتاب دهنده بومیکس از کارآفرینان جوان کشور در حوزه های بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی نقش من در زیست بوم کارآفرینی

کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی

دومین دوره سلسله وبینارهای تخصصی با موضوع ” کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی “

با حضور آقای دکتر رامین فاضل
مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد و شتاب دهنده بومیکس
از کارآفرینان جوان کشور در حوزه های بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی
نقش من در زیست بوم کارآفرینی

آقای دکتر فریدون درکوش
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
مدیر دفتر ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
مئیریت نوآوری در صنعت داروسازی

دبیر اجرایی : آقای مهندس مهیار رفعتی
نماینده اتحادیه انجمن های علوم پزشکی

لینک ثبت نام جهت دریافت گواهی معتبر :
https://evand.co/30wgk

کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی آقای دکتر رامین فاضل  مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد و شتاب دهنده بومیکس از کارآفرینان جوان کشور در حوزه های بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی نقش من در زیست بوم کارآفرینی
کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد و شتاب دهنده بومیکس از کارآفرینان جوان کشور در حوزه های بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی نقش من در زیست بوم کارآفرینی
سبد خرید
پیمایش به بالا