چگونه سلول ها اندازه خود را می فهمند؟

چگونه سلول ها اندازه خود را می فهمند؟

منبع: دانشگاه دارتموث / آمریکا . تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه: سلول ها چگونه اندازه خود را تخمین می زنند و چگونه می فهمند که چه زمانی باید تقسیم را متوقف کنند؟ این مطالعه، پاسخ جدیدی را در این رابطه ارایه می دهد.

شرح: دانشمندان، سال ها جستجو کرده اند تا بفهمند سلول ها سایز خود را چگونه اندازه گیری می کنند. اندازه سلول بسیار مهم است. این همان چیزی است که تقسیم سلولی را در ارگانیسم های در حال رشد تنظیم می کند. وقتی اندازه ساختارهای میکروسکوپی دو برابر شود، تقسیم صورت می گیرد. یک سلول به دو سلول تبدیل می شود و دو سلول به چهار سلول تبدیل می شود. این روند تکرار می شود تا زمانی که یک موجود زنده، سلول کافی داشته باشد و سپس متوقف می شود.

چگونه سلول ها اندازه خود را می فهمند؟
چگونه سلول ها اندازه خود را می فهمند؟

آماندا آمودئو، محقق اصلی این مطالعه بیان می کند: جنین اولیه، مکانی ایده آل برای بررسی اندازه سلول است. سلول هایی که ما با آن ها کار می کنیم، تخم های مگس سرکه هستند که برای چشم قابل مشاهده هستند. آن ها نیازی به رشد قبل از تقسیم ندارند، بنابراین به ما امکان می دهند که اتصالات پنهان در سلول های بالغ را ببینیم.

طبق این مطالعه، مقدار مشخصی از پروتئین هیستونیH3 در قبل از لقاح، در جنین بارگیری می شود و با تقسیم جنین به سلول های بیشتر، مصرف می شود. از آن جایی که هیستون ها برای جای دادن تعداد رو به بالای هسته ها مصرف می شوند، آنزیمChk1 را آزاد می کنند تا به پروتئین دیگری به نامCDC25 متصل شود و طی این عمل از تکثیر سلول ها جلوگیری کند. با وجود هیستونH3 در سلول در حال رشد، آنزیمChk1 پروتئینی را که باعث پیشرفت چرخه سلولی می شود، یعنیCDC25 را پیدا و غیرفعال می کند.
از آن جا که مولکول های اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، تقسیم سلولی را کنترل می کنند- یعنی هیستونH3 ،CDC25 وChk1- همه در سرطان و سایر بیماری ها شناسایی شده اند، این یافته می تواند به محققانی که بدنبال پاسخ به سوالات مربوط به رشد و بیماری ها هستند، کمک بسیاری کند.

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210414100128.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا