کلیدی جدید برای خاموش و روشن کردن ژن ها CRISPRoff

کلیدی جدید برای خاموش و روشن کردن ژن ها CRISPRoff

دانشمندان ژن جدیدی به نام CRISPRoff را ایجاد كرده اند كه می تواند برای كنترل بیان ژن با اختصاصیت بالا و درعین حال بدون تغییر توالی DNA مورد استفاده قرار گیرد. این روش با استفاده از یک پروتئین نویسنده حافظه اپی ژنتیکی که قابل برنامه ریزی برای خاموش کردن بیان ژن است صورت می‌گیرد.CRISPRoff یک روش کاملاً خاص است که به طور مستقیم حافظه اپی ژنتیک را برای صدها تقسیم سلولی که قابل وراثت هستند برنامه ریزی می کند. این روش کاملاً برگشت پذیر است.
به گفته محققان: داستان مهم اینجاست که ما اکنون یک ابزار ساده داریم که می‌تواند اکثریت ژن ها را خاموش کند. ما می توانیم این کار را برای چندین ژن همزمان و بدون آسیب به DNA ، با همگنی زیاد و به طریقی انجام دهیم که قابل برگشت باشد. این یک ابزار عالی برای کنترل بیان ژن است.

کلیدی جدید برای خاموش و روشن کردن ژن ها CRISPRoff
کلیدی جدید برای خاموش و روشن کردن ژن ها CRISPRoff سعید کارگر
سبد خرید
پیمایش به بالا