شناسایی اهداف دارویی بالقوه برای سرطان های تهاجمی انسان توسط پروتئومیکس

شناسایی اهداف دارویی بالقوه برای سرطان های تهاجمی انسان توسط پروتئومیکس

منبع: کالج پزشکی بیلور/ آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

خلاصه: محققان می گویند که تجزیه و تحلیل پروتئومیکس و استفاده از داده های پروتئین های حاصل از سرطان های تهاجمی انسان، یک روش مفید برای شناسایی اهداف بالقوه درمانی می تواند باشد.

نویسنده اصلی این مطالعه بیان می کند: ما در این مطالعه، چشم اندازی از پروتئومیک سرطان را جستجو کردیم و بدنبال پروتئین هایی بودیم که در ارتباط با فرم های تهاجمی سرطان بیان شده اند. ما داده های پروتئینی را که شامل ده ها هزار پروتئین از حدود ۸۰۰ تومور بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.

تجزیه و تحلیل های محاسباتی ما، امضاهای پروتئومی مرتبط با اشکال تهاجمی سرطان را شناسایی کرد. این امضاها به مسیرهای سلولی تغییر یافته ای اشاره دارد که ممکن است رفتار تهاجمی سرطان را هدایت کند و می تواند اهداف درمانی جدیدی را نشان دهد. هر نوع سرطان یک امضای پروتئومیک متمایز برای فرم تهاجمی خود نشان می دهد. جالب اینجاست که برخی از امضاها در انواع مختلف سرطان مشترک بود.

شناسایی اهداف دارویی بالقوه برای سرطان های تهاجمی انسان توسط پروتئومیکس
شناسایی اهداف دارویی بالقوه برای سرطان های تهاجمی انسان توسط پروتئومیکس

جنبه دیگر این مطالعه ارائه اثبات این مفهوم بود که تجزیه و تحلیل پروتئومیک، یک استراتژی مفید برای شناسایی عوامل محرک بیماری های تهاجمی است که می تواند به طور بالقوه برای کنترل رشد سرطان به کار رود.

محققان در بخشی از مطالعه خود بر روی داده های سرطان رحم متمرکز شدند و کینازها را به عنوان آنزیم های کاندید قوی برای درمان انتخاب کردند. چهار کیناز برای مطالعات عملکردی در رده های سلولی سرطان رحم برگزیده شد. آن ها دریافتند که کینازها نه تنها در رده های سلول های سرطانی رحم بیان می شوند، بلکه همچنین با دستکاری بیان برخی از کینازها، شانس بقا و یا توانایی مهاجرت برای برخی سلول های سرطانی رحم نیز کاهش می یابد. مهاجرت سلولی خاصیت سلول های سرطانی است که به آن ها اجازه می دهد سرطان را به سایر بافت ها منتقل کنند.

نتایج این مطالعه می تواند اثبات این مفهوم را ارائه دهد که رویکرد تجزیه و تحلیل پروتئومیکس می تواند یک استراتژی ارزشمند برای شناسایی اهداف بالقوه درمانی باشد.

رفرنس:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210304145452.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا