محدودیت ها چقدر تاثیرگذار بوده اند؟

تحرک مردم چقدر کمتر شده است؟

کرونای فصلی

پیشبینی دراز مدت

پیشبینی TSAF

پیش بینی و شبیه سازی پاندمی کووید 19 - گزارش هفده

سنجش میزان تحرک مردم بر اساس شاخص موبیلیته است که نسبت به سال گذشته تنها 18 درصد کاهش داشته است!

هوای سرد و مرطوب می تواند سبب افزایش دوام ویروس و همچنین سهولت انتقال آن شود. هوای گرم و نور آفتاب می توانند نیمه عمر ویروس بر روی سطوح مختلف را به طور معناداری کاهش دهند. همچنین افزایش رطوبت محیط انتقال آئروسولی را راحت تر می کنند و به ویروس امکان انتقال آسان تر را می دهد. با سرد شدن هوا نرخ ابتلا به عفونت های ریوی بیشتر می شود. همچنین سیستم ایمنی افراد در دمای پایین و نبود نور آفتاب کافی ضعیف تر عمل می کند. به این ترتیب افراد سالم با احتمال بیشتری مبتلا شده و حال افراد مبتلا با احتمال بیشتری رو به وخامت می رود.

به این ترتیب تا 82 روز بعد مبتلایان به اوج خود می رسد و چنانچه تعداد کیت ها تغییر نکند تا 3 ماه دیگر مجموعا 3 میلیون و 300 هزار مبتلای دیگر به کووید-19 در ایران ثبت خواهند شد که در کل متاسفانه احتمالا 103 هزار مورد فوتی بر اثر کووید-19 ثبت خواهد شد.

در صورت افزایش محدودیت ها به 6 مورد محدودیت از بین 7 مورد، در سه ماه آتی نهایتا 80 هزار فوتی خواهیم داشت.چنانچه همه افراد (حداقل 95 درصد) از ماسک های تنفسی استفاده کنند، آمار فوتی ها ممکن است در سه ماه آتی به 60 هزار فوتی نیز برسد.