هوش مصنوعی در راه تشخیص سرطان

هوش مصنوعی در راه تشخیص سرطان

هوش مصنوعی

توانایی شناسایی دقیق سرطان و طبقه بندی انواع سرطان با استفاده از هوش مصنوعی باعث پیشرفت چشمگیر در تشخیص سرطان برای پزشکان و بیماران می شود. اما این تنها یکی از نقش های بسیاری است که هوش مصنوعی می تواند در سرطان بازی کند.
کاربرد دیگر پیش بینی تغییرات ژنومی از خصوصیات مورفولوژیکی است که از اسلایدهای دیجیتال به دست میاید .
تیم genomicA در دانشگاه شیکاگو (UChicago) مرکز جامع سرطان ، در اروپا ، الگوریتمی عمیق برای هوش مصنوعی ایجاد کرد اند که می تواند تغییرات مولکولی را مستقیماً از تصاویر بافت شناسی معمول در انواع مختلف تومورهای رایج را استنباط کند. همچنین تومور و تمایز بافت نرمال درمان شده را شناسایی کند .

هوش مصنوعی در راه تشخیص سرطان
هوش مصنوعی در راه تشخیص سرطان

تشخیص سرطان


این کار با عنوان ” هیستوپاتولوژی محاسباتی سرطان وجهش ها ، ترکیب تومور و پیش آگاهی را نشان می دهد ” منتشر شده است . در این مقاله پتانسیل هوش مصنوعی (AI) برای کمک به پزشکان در تهیه برنامه های درمانی شخصی برای بیماران بر اساس اطلاعات به دست آمده از نحوه ظاهر شدن بافت ها در زیر میکروسکوپ بر گرفته شده است.
الکساندر پیرسون ، گفت: “ما دریافتیم که با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم بیوپسی های بیمار مبتلا به سرطان را به سرعت و با دقت انجام دهیم برای برخی تغییرات ژنتیکی که ممکن است گزینه های درمانی و احتمال پاسخ آنها به درمان های خاص را نشان دهد.”
پیرسون گفت: “ما می توانیم به جای اینکه به آزمایش اضافی بعد از بیوپسی نیاز داشته باشیم ، تقریباً بلافاصله از یک اسلاید ، این تغییرات ژنتیکی را تشخیص دهیم.” “اگر این مدل در مقیاس معتبر و مستقر بود ، می تواند سرعت تشخیص مولکولی را در بین بسیاری از سرطانها به طرز چشمگیری بهبود ببخشد.”

سبد خرید
پیمایش به بالا