استخدامی بیوتکنولوژی استخدام بیوتکنولوژی 98 استخدام دانشجوی بیوتکنولوژی استخدام شرکتهای بیوتکنولوژی استخدام شرکت های داروسازی بیوتکنولوژی استخدام بیوتکنولوژی کشاورزی 98 استخدام دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی استخدام زیست فناوری استخدام زیست شناسی

استخدامی مدیر/ کارشناس In-vivo

موقعیت شغلی : مدیر/ کارشناس In-vivo

تسلط به کار با حیوانات آزمایشگاهی (به ویژه موش)، تسلط / آشنا به کار با تخم مرغ جنین دار ، تسلط / آشنا به کار در فضای اتاق تمیز، تسلط / آشنا به تزریق و خون گیری از حیوانات آزمایشگاهی

ایمیل ارسال رزومه : invivo9810@livogen.co

استخدامی بیوتکنولوژی استخدام بیوتکنولوژی 98  استخدام دانشجوی بیوتکنولوژی  استخدام شرکتهای بیوتکنولوژی  استخدام شرکت های داروسازی بیوتکنولوژی  استخدام بیوتکنولوژی کشاورزی 98  استخدام دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی  استخدام زیست فناوری  استخدام زیست شناسی
استخدامی بیوتکنولوژی
سبد خرید
پیمایش به بالا