کنترل کیفیت فراورده های خونی/ تعیین آلودگی ویروسی

یك واحد خون از زمان تهیه از یك اهدا كننده تا زمان مصرف برای یك بیمار نیازمند، تـحت فرآیندهایی ساده و یا تـخصصی قرار می گیرد كه هر یك از این فرآیندها به نوبه خود در تضمین سلامت آن بسیار موثر است و در ضمـن هزینه های بسـیاری را به خود اختصاص داده اند. فناوری های پرهزینه در جهت تهیه ی انـواع فرآورده های سلولی و پلاسـمایی از خون های اهدائی و ارزش غیرقابل انكار آنها، متخصصین انتقال خون را به برنامه ریزی و ارائه ی دسـتورالعمل ها و استانداردهایی در زمینه ی تهیه، اسـتفاده صحیح و به حداقل رساندن موارد خطا جهت مصرف فرآورده های خونی ترغیب کرده است. در نتیجه، روند کنترل کیفیت این فراورده های با ارزش همانقدر که می تواند در صورت طراحی و اجرای بهینه منبعی پرتوان برای تولید داروهای مختلف مشتق از خون به شمار آید، فرایندی بسیار حساس و مستعد خطاست. لیوژن فارمد بر اساس نیاز مشتریان خود در صدد است که ساز و کار کنترل کیفی خون و فراورده های خونی را در این شرکت راه اندازی و در سطح استانداردهای جهانی خواسته شده ارتقا بخشد. ویژگی های موثر در نقش آفرینی افراد: تسلط و آشنایی با تکنیک های مولکولی از جمله PCR، qPCR، استخراج DNA/RNA از نمونه های زیستی، آشنایی با الایزا، توانایی خواندن و درک متون انگلیسی و گایدلاین ها، آشنایی با روش های کنترل کیفی خون و فرآورده های خونی

سبد خرید
پیمایش به بالا