خدمات بیوانفورماتیک

  • طراحی پرایمر/پروب برای انواع PCR نظیر PCR-RFLP ، PCR-Sequencing، Real-Time PCR
  • آناليز نتايج حاصل از توالي يابي DNA
  • پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین
  • آنالیز و تفسیر داده های Real-time PCR
سبد خرید
پیمایش به بالا