منبع تغذیه سلول های کشنده طبیعی یافت شد.

این مطالعه مربوط به مقایسه ی سلول های T و سلول های NK می باشد. تلاش بر این است که از سلول های کشنده طبیعی به عنوان ایمونوتراپی در افراد مبتلا به سرطان و سایر بیماری ها استفاده شود. به طور خاص محققان به دنبال استفاده از سلول های NK برای انجام نوعی سلول درمانی هستند.

سرباز های متعهد برنامه های دفاعی بدن

دانشمندان در مورد سلول های کشنده طبیعی NK که نقش عمده ای در دفاع از بدن در برابر عفونت و سرطان ها دارند اطلاعات بیشتری کسب کردند. اگر سلول های لنفوسیتT  را وزرای دفاع در نظر بگیریم، NK  ها سرباز های متعهد برنامه های دفاعی بدن هستند. آن ها در هر صحنه ای اولین سلولی هستند که حضور دارند و صحنه را مدیریت می کنند تا نیروهای کمکی از راه برسند. آن ها بخشی از سیستم دفاع ذاتی هستند که برای جواب به آسیب ها اولین گزینه هستند. NK ها از بدو تولد وظیفه شناسایی و پاسخ به خطر اولیه را بر عهده دارند. فهمیدن این موضوع که محرک های این سلول ها چه موادی هستند یک حیطه جذاب و مهم در زمینه ایمونولوژی است. یافته های آن تاثیرات شگرفی در ایجاد درمان های موثر تر دارد.

تصویر-سلولهای-کشنده-طبیعی-که-به-ویروس-حمله-می-کنند
تصویر سلولهای کشنده طبیعی که به ویروس حمله می کنند.

کشف متابولیسم سلول های NK با تست بر روی حیوانات ممکن شد!

جوزف سان: در حال حاضر علاقه زیادی به سلول های NK به عنوان اهدافی بالقوه برای ایمنی درمانی وجود دارد. هر چه یافته های ما درباره این سلول افزایش یابد، بهتر می شود. آن ها را برای حمله بر علیه بیماری ها برنامه ریزی کرد. مطالعات قبلی نشان داد که فعالیت حفاطتی سلول های T بستگی به گلیکولیز هوازی دارد. اما اینکه آیا NK ها نیز این گونه ند یا نه مشخص نبود. از آن جائیکه  دکتر سان و همکاران مطالعات خود را بروی این سلول ها در حیوانات بجای محیط آزمایشی انجام دادند. توانستند نوع متابولیسم سلول هایNK  را تعیین کرده و آن را با سلول های T  مقایسه کنند. آن ها دریافتند که فعالیت گلیکولیزی سلول هایNK  پنج روز قبل از پاسخ سلول های T ، افزایشی را در سطح گلیکولیز هوازی نشان می دهد.

تلاش برای ایمونوتراپی در افراد مبتلا به سرطان

دکتر شپرد: این یافته ها با این ایده که سلول هایNK  را از سلول های ایمنی ذاتی می پندارد و در واکنش های سریع نقش دارند را همسو است. این یافته ها مربوط به تلاش های مداوم برای استفاده از سلول هایNK  به عنوان ایمونوتراپی در افراد مبتلا به سرطان و سایر بیماری هاست. به طور خاص محققان به دنبال استفاده از سلول هایNK  برای انجام نوعی سلول درمانی هستند. به این ترتیب که سلول هایNK  را در خارج بدن بیمار رشد داده و پس از رسیدن به رشد کافی به بدن فرد تزریق شوند.

سلول های NK کشت شده در محیط آزمایشگاهی توان کافی ندارند!

دکتر شپرد افزود: اگر سلول هایNK  را در محیط آزمایشگاهی کشت داده شود. سلول های بدست آمده توانایی لازم برای فعالیت گلیکولیزی هوازی مناسب را نخواهند داشت. محققان باید به دنبال رسیدن یک تعادل در محرک ها برای تکثیر و پایداری سلول های NK  در مطالعات بالینی باشند. این سلول های NK هستند که سرباز های متعهد در سیستم ایمنی هستند بنابراین باید سریع و پاسخگو باشند.

منبع: مرکز تحقیقات سرطان مموریال اسلاون کترینگ، آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

رفرنس:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210601165101.htm

:Journal reference

Lactate dehydrogenase A-dependent aerobic glycolysis promotes natural killer cell anti-viral and anti-tumor function. Cell Reports, 2021; 35 (9): 109210 DOI: 10.1016/j.celrep.2021.109210

سبد خرید
پیمایش به بالا