استخدامی مسئول دفتر

استخدامی مسئول دفتر

مهارت و تخصص های مورد نیاز :

•آشنا به امور اداری، نامه نگاری

•دارای روابط عمومی بالا

•توانایی مدیریت امور داخلی

•آشنا با نرم افزارهای آفیس …

ایمیل ارسال رزومه : Office003@livogen.co

استخدامی مسئول دفتر - آشنا به امور اداری، نامه نگاری دارای روابط عمومی بالا توانایی مدیریت امور داخلی آشنا با نرم افزارهای آفیس
استخدامی مسئول دفتر – آشنا به امور اداری، نامه نگاری دارای روابط عمومی بالا توانایی مدیریت امور داخلی آشنا با نرم افزارهای آفیس

سبد خرید
پیمایش به بالا