دارای دانش حقوقی و مسلط به قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توانمند در خصوص جذب، آموزش و حفظ استعدادهای برتر توانمند در جهت برقراری سیستم ارزیابی عملکرد دارای روابط عمومی و هوش اجتماعی بالا ایمیل ارسال رزومه: HR003@livogen.co

مدیر منابع انسانی

دارای دانش حقوقی و مسلط به قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی
توانمند در خصوص جذب، آموزش و حفظ استعدادهای برتر
توانمند در جهت برقراری سیستم ارزیابی عملکرد
دارای روابط عمومی و هوش اجتماعی بالا

ایمیل ارسال رزومه:
HR003@livogen.co

 دارای دانش حقوقی و مسلط به قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توانمند در خصوص جذب، آموزش و حفظ استعدادهای برتر توانمند در جهت برقراری سیستم ارزیابی عملکرد دارای روابط عمومی و هوش اجتماعی بالا  ایمیل ارسال رزومه: HR003@livogen.co
دارای دانش حقوقی و مسلط به قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توانمند در خصوص جذب، آموزش و حفظ استعدادهای برتر توانمند در جهت برقراری سیستم ارزیابی عملکرد دارای روابط عمومی و هوش اجتماعی بالا ایمیل ارسال رزومه: HR003@livogen.co

سبد خرید
پیمایش به بالا