موقعیت شغلی : مدیر مارکتینگ مهارت‌های تخصصی مورد نیاز: آشنایی با نرم افزارهای بازاریابی دیجیتال مارکتینگ امکان سنجی اقتصادی آشنایی با روند تهیه طرح تجاری کسب و کار فن بیان خوب آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه زبان انگلیسی در حد خوب

استخدامی مدیر مارکتینگ

مهارت‌های تخصصی مورد نیاز:

•آشنایی با نرم افزارهای بازاریابی

•دیجیتال مارکتینگ

•امکان سنجی اقتصادی

•آشنایی با روند تهیه طرح تجاری کسب و کار

•فن بیان خوب

•آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه

•زبان انگلیسی در حد خوب

ایمیل ارسال رزومه: Marketing003@livogen.co

موقعیت شغلی : مدیر  مارکتینگ  مهارت‌های تخصصی مورد نیاز:  آشنایی با نرم افزارهای بازاریابی دیجیتال مارکتینگ امکان سنجی اقتصادی آشنایی با روند تهیه طرح تجاری کسب و کار فن بیان خوب آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه زبان انگلیسی در حد خوب
موقعیت شغلی : مدیر مارکتینگ مهارت‌های تخصصی مورد نیاز: آشنایی با نرم افزارهای بازاریابی دیجیتال مارکتینگ امکان سنجی اقتصادی آشنایی با روند تهیه طرح تجاری کسب و کار فن بیان خوب آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه زبان انگلیسی در حد خوب
سبد خرید
پیمایش به بالا