چرا برخی افراد کرونا نمی گیرند؟ محققان برای اولین بار نقش ژنتیک در افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اما بیمار نمی شوند را کشف کردند. سطح بیان این ژن در افرادی که بیماری را بروز نمی دهند 3 برابر دیگر افراد بود. این اولین مدارکی است که نشان می دهد چرا برخی از افراد به بیماری کرونا دچار نمی شوند. در این مطالعه افرادی که علامت نداشتند و افرادی که علامت شدید داشتند به وسیله تکنیک های توالی یابی مورد پایش قرار گرفتند و ژن HLA واقع در کروموزوم 6 این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

چرا برخی افراد کرونا نمی گیرند؟

منبع: دانشگاه نیوکاسل _ انگلستان

تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

خلاصه:  محققان برای اولین بار نقش ژنتیک در افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اما بیمار نمی شوند را کشف کردند. سطح بیان این ژن در افرادی که بیماری را بروز نمی دهند ۳ برابر دیگر افراد بود. این اولین مدارکی است که نشان می دهد چرا برخی از افراد به بیماری کرونا دچار نمی شوند. در این مطالعه افرادی که علامت نداشتند و افرادی که علامت شدید داشتند به وسیله تکنیک های توالی یابی مورد پایش قرار گرفتند و ژن HLA واقع در کروموزوم ۶ این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

شرح: ژن ” آنتی ژن لوکوسیتی انسان ” به آدرس HLA-DRB1*04:01 شناخته شده است و رابطه مستقیمی با طول و عرض جغرافیایی دارد و انسان ها در شمال و شرق اروپا واجد چنین ژنی هستند. با توجه به این موضوع محققان پیشنهاد می دهد که بیشتر جمعیت اروپا آلوده می شوند اما بیمار نمی شوند و می توانند حامل ویروس برای سایر افراد  باشند.

دکتر :Echevarria این یافته بسیار مهم است و ممکن است توضیح دهد چرا برخی افراد که آلوده به ویروس هستند بیمار نمی شوند. این موضوع می تواند ما را به سمت آزمایش ژنتیکی هدایت کند که ممکن است مشخص کند جه کسی باید واکسن های بعدی را در چه زمانی تزریق کند.

چرا برخی افراد کرونا نمی گیرند؟  محققان برای اولین بار نقش ژنتیک در افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته اما بیمار نمی شوند را کشف کردند. سطح بیان این ژن در افرادی که بیماری را بروز نمی دهند 3 برابر دیگر افراد بود. این اولین مدارکی است که نشان می دهد چرا برخی از افراد به بیماری کرونا دچار نمی شوند. در این مطالعه افرادی که علامت نداشتند و افرادی که علامت شدید داشتند به وسیله تکنیک های توالی یابی مورد پایش قرار گرفتند و ژن HLA واقع در کروموزوم 6 این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
چرا برخی افراد کرونا نمی گیرند؟

در بُعد جمعیتی این مسئله بسیار اهمیت دارد زیرا شما با افرادی روبرو هستند که نسبت به بیماری مقاوم هستند اما آلوده ند و می توانند  دیگران را آلوده کنند. ارتباط بین ژن-موقعیت جغرافیایی از نظر علمی اثبات شده است و ما آگاه هستیم که ژن HLA طی سال ها در مواجهه با پاتوژن های بیماری زا تکامل پیدا کرده است.

دکتر Langton افزود: یافته هیجان انگیز ارتباط بین ژن HLA با طول و عرض های جغرافیایی بود. قبل ها مشخص شده بود که بیماری ام اس یا افزایش عرض جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد. این اتفاق با کاهش میزان اشعه ماورا بنفش و کاهش سطح تولید ویتامین دی تولیدی بدن تطابق دارد. ما اطلاعی نداشتیم اما یکی از فاکتور های ریسک ژنی در بیماری

ام اس DRB1*15:01  است که با طول جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد.

این یافته ها نشان از ارتباط پیچیده بین محیط-ژن-بیماری دارد. ما می دانیم که برخی از ژن هایHLA با ویتامین D تحریک می شوند و سطح پایین این ژن در بیماری کووید۱۹ خطرناک است و مطالعات ما در این زمینه در حال افزایش است.

در این مطالعه ۴۹ بیمار بستری بدحال بدلیل نقص تنفسی ناشی از کووید۱۹ و ۶۹ کارمند بیمارستان که آزمایش آنتی بادی خون شان مثبت بود بعنوان گروه بدون علامت مورد پایش قرار گرفتند. برای آنالیز از دستگاه های توالی یابی ژن استفاده شد تا تفاوت آلل ها در ژن HLA را با دقت بررسی کنند.

رفرنس:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210604135415.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا