نبرد برای تعیین جنسیت در vole دیده شد

نبرد برای تعیین جنسیت در vole دیده شد

منبع: دانشگاه سان فرانسیسکو_ آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه:  در یک نوع موش  قطعات X و Y با هم ترکیب شده و نقش ها را تغییر داده و قطعات کوچکتر DNA را جابجا می کنند. این کشف یک استثنا نادر برای سیستم جنسیت پایدار پستانداران است.

شرح: روی: این عجیب ترین سیستم کروموزوم جنسی است که تاکنون در علم شناخته شده است. این کروموزوم ها متعلق بهcreeping vole  است که به موش چمنزار اورگان هم معروف است. محققان از دهه ۱۹۶۰ می دانستند که این جاندار ژن های عجیبی دارد. تعداد کروموزوم های X  وY  در این جاندار خارج از یافته های ماست.

این یافته زمانی که در سمیناری در دانشگاه سان فرانسیسکو گفته شد باعث جلب توجه روی شد و او احساس کرد که فناوری های پیشرفته کنونی می توانند چراغی در راهِ حل معمای کروموزوم vole  باشند.

نبرد برای تعیین جنسیت در vole دیده شد
نبرد برای تعیین جنسیت در vole دیده شد

در خلال کار روی و همکاران بروی ژنتیک موش ها و بعد از یک توالی یابی کامل، داستان عجیب تر شد.

این تیم دریافتند که کروموزوم هایX  وY  در گذشته با هم مبادله داشته ند و کروموزومX  در جنس مذکر عملی شبیه به Y پیدا می کند. تعداد کروموزوم هایX  وY  در بین نر و ماده های این جاندار تغییر کرده است و قطعات کوچکی از DNA  بین آن ها جابجا شده است.

سبد خرید
پیمایش به بالا