درمان سرطان های پیشرفته با رادیولیگاند

درمان سرطان های پیشرفته با رادیولیگاند

شرکت نوارتیس برای درمان سرطان های پیشرفته رادیولیگاندی تولید کرده که از دو قسمت زیر تشکیل شده:
۱) اتم رادیواکتیو ۲)مولکول اختصاصی تومور

این رادیولیگاند به وسیله قسمت مولکول اختصاصی تومور خودش به سلول های سرطانی متصل می شود. اتم رادیواکتیو این رادیولیگاند از خود انرژی منتشر می کند که موجب از بین رفتن سلول های سرطانی می شود. این انرژی تخریب کننده بیشتر از چند میلی متری اتم منتشر نمی شود. بخاطر همین آسیب آن به طور نسبی به سلول های سرطانی است.
این فناوری بسیار جالب است چون ایده آن ساده است.

<div id="65196807650"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/JGcoF?data[rnddiv]=65196807650&amp;data[responsive]=yes"></script></div>
سبد خرید
پیمایش به بالا