الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید | Polyacrylamide gel electrophoresis

تکنیکی است که به‌طور گسترده در بیوشیمی، پزشکی قانونی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی به منظور جداسازی ماکرومولکول‌هایی همچون پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آنالیز SDS-PAGE یک روش کم هزینه سریع و تکرار پذیر جهت مطالعه پروتئین ها می باشد. این روش به طور معمول برای بررسی مراحل خالص سازی، محاسبه مقدار نسبی و تعیین وزن مولکولی پروتئین ها بکار می رود. در تکنیک SDS-PAGE به دلیل استفاده از ماده سدیم دودسیل سولفات (SDS)  و همچنین ویژگی های خاص ژل پلی اکریل آمید قدرت تفکیک پروتئین ها بسیار مطلوب می باشد. برخی مواقع ما از طریق این تکنیک ساختار طبیعی ماکرومولکول‌ها را بررسی می‌کنیم (Native PAGE). گاهی نیز به آن مواد شیمیایی دناتوره کننده می‌افزاییم تا درهم پیچیدگی‌ها و ساختار طبیعی از بین برود و مولکول‌ها تنها بر اساس طول و نسبت بارشان از یکدیگر جدا شوند.

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید | Polyacrylamide gel electrophoresis
الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید | Polyacrylamide gel electrophoresis

به این روش SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) گفته می‌شود. در این روش مولکول‌ها بر اساس تفاوت در وزن مولکولیشان از یکدیگر جدا می‌گردند.زمانی که این مولکول‌ها در میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، رشته‌های پلی پپتیدی که بار منفی دارند، بر اساس میزان بارشان، به سمت آند حرکت می‌کنند. میزان فاصله پیموده شده، با وزن مولکولی آن‌ها نسبت عکس دارد. با مقایسه نسبت فاصلهٔ طی شده پروتئین به طول ژل (Rf)، می‌توان به وزن مولکولی نسبی پروتئین دست یافت.

نام دستگاه (فارسي)دستگاه الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید
نام دستگاه (لاتین)Polyacrylamide gel electrophoresis
مدل دستگاهPerfectBlue™ Dual Gel System Twin S (peqlab)
سال ساخت۲۰۱۸
کشور سازندهآمریکا
کاربرداندازه گيري و جداسازي پروتئين ها براساس وزن مولکولي

زمینه های کاربرد :
شناسایی نرمال یا غیر نرمال بودن شکل پروتئین ها، مقدار و سایر ناهنجاری یا ازدیاد آن
پزشکی قانونی و آنالیز DNA در علوم جنایی
نالیز داروهایی مانند مشتقات مت آمفتامین
ارزیابی از دست دادن وزن، تب ، با منشا ناشناخته، هیپوآلبومینمی ، پروتئین سرمی افزایش یافته ، یا شک به بدخیمی مالتیپل میلوما، بیماری اتوایمون، یا سوء تغذیه
توالی یابی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

سبد خرید
پیمایش به بالا