كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده | DHPLC

کروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده( DHPLC) اصولا جهت شناسایی جابه جایی ها، جایگزینی و حذف های کوچک در بازهای اسیدهای نوکلئیک می باشد. به علت سرعت و دقت بالای این روشف از آن جهت پیدا کردن پلی مورفیسم در DNA استفاده می شود.

اصولا این روش با انجام واکنش PCR جهت تکثیر قطعه مورد نظر آغاز می شود. اگر قطعه تکثیر شده دارای پلی مورفیسم به صورت همی زیگوس  باشد، دو نوع قطعه در PCR مشاهده خواهد شد که یکی آلل نوع وحشی و دیگری دارای تغییر می باشد. مرحله اول شامل دناتوره شدن و تشکیل مجدد  قطعات جهت تشکیل قطعات هترو همودوپلکس از آلل های مورد نظر در PCR می باشد.

كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده DHPLC
كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده DHPLC

برای مطالعه پلی مورفیسم قطعات وحشی و قطعات حاوی پلی مورفیسم را مخلوط کرده و  PCR را انجام می دهند. نقطه حاوی عدم تطابق  در هترودوپلکس، پایه مطالعه پلی مورفیسم در DHPLC می باشد. هترودوپلکی عموما دمای دناتوره شدن پایین تری نسبت به همودوپلکی متناظر خود دارد. لذا اگر دمای دمای مناسبی اعمال شود DNAتک رشته ای از کروماتوگرافی جدا می شود. پس زودتر از ستون خارج شده و در زمان بازداری سریعتری مشاهده می شود.  در دستگاه DHPLC از ستون حاوی فاز ساکن ناپیوندی متخلخل به نام آلکیل پلی استایرن دی وینیل بنزن  استفاده می شود. این رزین از نظر الکتریکی خنثی و دارای خاصیت آبگریزی  می باشد. جهت اتصال DNAدارای بار منفی به این رزین از یک مولکول میانجی دارای بار مثبت به نام تری اتیل آمونیوم استات یا TEAA  استفاده می کنند که از طرف مثبت به DNA و از طرف آلکیل با منطقه آبگریز رزین واکنش می دهد. در نهایت مولکول های متصل شده با بافر جداسازی که استونیتریل می باشد از ستون جدا می شوند.

نام دستگاه (فارسی)دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده
نام دستگاه (انگلیسی)(DHPLC ) Denaturing High Performance Liquid Chromatography
مدل دستگاهTransgenomic WAVE 4500
سال ساخت۲۰۰۵
کشور سازندهآمریکا
کاربردمطالعه و خالص سازی اسیدهای نوکلئیک

زمینه های کاربرد :
شناسایی جابه جایی ها، جایگزینی و حذف های کوچک در بازهای اسیدهای نوکلئیک
بررسی خلوص محصول PCR
خالص سازی اسیدهای نوکلئیک
مطالعه SNP ها در نمونه های زیستی

سبد خرید
پیمایش به بالا