سروتونین و افسردگی سطح کمِ سروتونین در مغز به عنوان یکی از دلایل احتمالی افسردگی تلقی می شود و بسیاری از داروهای ضد افسردگی با مسدود کردن ناقل پروتئینی که سروتونین را از سلول های عصبی دور می کند، نقش خود را انجام می دهند. یک مطالعه تصویربرداری از مغز نشان می دهد که سطح متوسط انتقال دهنده سروتونین در یک گروه 17 نفری که پس از درمان رفتاری-شناختی بهبود یافته بودند، افزایش یافته بود.

سروتونین و افسردگی

منبع: مؤسسه کارولینسکا / سوئد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه: سطح کمِ سروتونین در مغز به عنوان یکی از دلایل احتمالی افسردگی تلقی می شود و بسیاری از داروهای ضد افسردگی با مسدود کردن ناقل پروتئینی که سروتونین را از سلول های عصبی دور می کند، نقش خود را انجام می دهند. یک مطالعه تصویربرداری از مغز نشان می دهد که سطح متوسط انتقال دهنده سروتونین در یک گروه ۱۷ نفری که پس از درمان رفتاری-شناختی بهبود یافته بودند، افزایش یافته بود.

شرح :سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که می تواند بسیاری از حالت های بدن از جمله روحیه و احساسات را تحت تأثیر قرار دهد. پروتئین ناقل آن که ۵-HTT نام دارد، نقش مهمی در افسردگی دارد؛ زیرا سروتونین را از سیناپس نورونی مغزی پمپاژ می کند و بنابراین میزان سروتونین فعال مغز را تنظیم می کند. بسیاری از داروهای ضد افسردگی این ناقل را مهار می کنند که در نتیجه باعث افزایش غلظت سروتونین در سیناپس ها می شود. با این حال، تأثیر این داروها می تواند چندین هفته به تأخیر بیفتد و در موارد خاص اصلاً تأثیری ندارند، بنابراین نیاز به درمان های دارویی جدید یا بهبود یافته می تواند بسیار موثر باشد.

سروتونین و افسردگی سطح کمِ سروتونین در مغز به عنوان یکی از دلایل احتمالی افسردگی تلقی می شود و بسیاری از داروهای ضد افسردگی با مسدود کردن ناقل پروتئینی که سروتونین را از سلول های عصبی دور می کند، نقش خود را انجام می دهند. یک مطالعه تصویربرداری از مغز نشان می دهد که سطح متوسط انتقال دهنده سروتونین در یک گروه 17 نفری که پس از درمان رفتاری-شناختی بهبود یافته بودند، افزایش یافته بود.
سروتونین و افسردگی

طی این مطالعه، محققان سطح ۵-HTT را در ۱۷ فرد مبتلا به افسردگی قبل و بعد از یک دوره درمانی رفتاری-شناختی اینترنتی اندازه گیری کردند. این اندازه گیری ها با توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) که یک روش تصویربرداری از مغز است، به دست آمد که دانشمندان می توانند با استفاده از ردیاب های رادیواکتیو، سطح مواد مختلف مغز را اندازه گیری کنند. محققان دریافتند که سطح ۵-HTT پس از سه ماه درمان، زمانی که ۱۳ نفر از ۱۷ بیمار بهبود قابل توجهی در علائم خود داشتند، به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر بود. نتایج این مطالعه بسیار شگفت انگیز بود، چرا که اصولا و طبق مطالعات قبلی و هم چنین مکانسیم عملکرد بسیاری از دارو های مربوط به این اختلال، سطح ۵-HTT باید کاهش می یافت ولی این مطالعه عکس موارد مطرح شده را نشان داد.
مطالعات گسترده تری در این خصوص می تواند توسط محققان صورت بگیرد. پژوهشگران اکنون در حال طراحی مطالعات جدیدی هستند تا آزمایش کنند که آیا عملکرد دینامیکی سیستم سروتونین می تواند بخشی از یک سیستم دفاعی-تنشی باشد یا خیر.

رفرنس خبر

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210510085851.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا