لایو اینستاگرامی با موضوع زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه

لایو اینستاگرامی با موضوع : زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه

زمینه های حمایتی شتابدهنده بومیکس

مجموعه شتابدهنده های حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

لایو اینستاگرامی با موضوع : زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه

با حضور دکتر رامین فاضل : مدیر عامل شرکت لیوژن فارمد و شتابدهنده بومیکس
سرکار خانم هادی پور مدیر عامل شتابدهنده ترمیم آوای باران

🕒 زمان : پنج شنبه ۹ اردیبهشت، ساعت ۱۵
https://www.instagram.com/stem_cells_acc/

لایو اینستاگرامی با موضوع  زمینه های حمایتی شتابدهنده های بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه
لایو اینستاگرامی با موضوع زمینه های حمایتی شتابدهنده بومیکس و ترمیم آوای باران از ایده های فناورانه
سبد خرید
پیمایش به بالا