نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19

نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19

منبع: دانشگاه اکستر/ انگلیس
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

خلاصه: یک مطالعه جدید نشان می دهد واریانتB.1.1.7 ازCOVID-19 که سال گذشته پیش از گسترش در سراسر جهان در انگلیس گسترش یافته بود، بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد کشنده تر از سویه های قبلی است.

نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7  از COVID-19
نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19
نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7  از COVID-19
نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19
نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19
نرخ بالای انتقال و مرگ و میر در گونهB.1.1.7 از COVID-19

در این مطالعه، میزان مرگ و میر در بین افراد آلوده به نوع جدید و افراد آلوده به سویه های دیگر مقایسه شده است و  نشان داده شد که نوع جدید منجر به ۲۲۷ مرگ از بین ۵۴۹۰۶ بیمار شد – در مقایسه با ۱۴۱ نفر در میان تعداد مشابهی از بیماران که مبتلا به سویه غیر جهش یافته بودند.

نویسنده اول این مطالعه بیان می کند: در یک جامعه، نرخ کشندگی توسط COVID-19 هنوز آمار پایینی دارد، اما نوع B.1.1.7  خطر مرگ و میر را افزایش می دهد، چرا که توانایی گسترش و انتقال سریعی دارد که باید جدی گرفته شود. انتقال سریع تر و بیشتر نوع جهش یافته به این معنی است که افرادی که قبلاً جزو قشر کم خطر محسوب می شدند با افزایش ابتلا به نوع جدیدتر روبرو شده و  در بیمارستان بستری شدند.

به نظر می رسدSARS-CoV-2 قادر به جهش سریع است و این نگرانی وجود دارد كه واریانت های دیگر دارای مقاومت در برابر واكسن هایی باشند که تهیه شده اند. نظارت بر گونه های جدید هنگام ظهور، بررسی خصوصیات و ویژگی های آن ها و عملكرد مناسب در جهت پیشگیری و جلوگیری از گسترش آن ها می تواند یک راه حل ساده و اولیه در برابر گونه های جدید باشد.

رفرنس:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210310122445.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا