روز جهانی زنان مبارک - لیوژن فارمد

روز جهانی زنان مبارک

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-km30dtyb’ admin_preview_bg=”]

روز جهانی زنان مبارک - لیوژن فارمد
روز جهانی زنان مبارک – لیوژن فارمد
روز جهانی زنان مبارک - لیوژن فارمد
روز جهانی زنان مبارک – لیوژن فارمد
روز جهانی زنان مبارک - لیوژن فارمد
روز جهانی زنان مبارک – لیوژن فارمد

ماجرا از کجا شروع شد؟
روز جهانی زن از جنبشی کارگری شروع شد و به رویدادی در سال تبدیل شد که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است.

بذر این ماجرا در سال ۱۹۰۸ کاشته شد، زمانی که ۱۵ هزار زن در شهر نیویورک راهپیمایی کردند و خواهان ساعات کار کمتر، حقوق بیشتر و حق رأی شدند. حزب سوسیالیست آمریکا، یک سال بعد از این راهپیمایی، اولین روز جهانی زن را اعلام کرد.

ایدهٔ جهانی شدن این روز از زنی به نام کلارا زتکین بود. او این پیشنهاد را در سال ۱۹۱۰ در کنفرانس جهانی زنان کارگر در کپنهاگ داد. در این کنفرانس ۱۰۰ زن از ۱۷ کشور جهان حضور داشتند که همگی به اتفاق آراء با پیشنهاد او موافقت کردند.

[/av_textblock]

سبد خرید
پیمایش به بالا