وبینار های آشنایی با استارت آپ و کارآفرینی در حوزه ی داروسازی

وبینارهای آشنایی با استارت آپ و کارآفرینی در حوزه ی داروسازی

کمیته پژوهش‌های دانشکده‌داروسازی برگزار میکند
مجموعه وبینار های آشنایی با استارت آپ و کارآفرینی در حوزه ی داروسازی
این مجموعه وبینار در سه بخش مقدماتی ، انتقال تجربیات و دوره ی تکمیلی در سه هفته برگزار خواهد شد.
با حضور شرکت های دانش بنیان داروسازی در شاخه های متفاوت:

دکتر هاله حامدی فر
مدیرعامل شرکت سیناژن

دکتر رامین فاضل
مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد

دکتر مهدی طلعتی
مسئول فنی شرکت بهتا دارو

هزینه شرکت در کل دوره ۵۰ هزار تومان
هزینه شرکت در‌بخش تکمیلی به‌صورت مجزا ۲۰ هزار تومان

▪️در صورت ثبت نام کل دوره نیاز به ثبت نام دربخش تکمیلی نمیباشد.▪️

ظرفیت محدود

لینک شرکت در برنامه از طریق ایمیل برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.
لطفا در وارد کردن اطلاعات ایمیل دقت فرمایید، زیرا در صورت اشتباه بودن ایمیل مسئولیتی بر عهده کمیته نمیباشد.

http://isrc.mui.ac.ir/fa/workshops/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

سبد خرید
پیمایش به بالا