امریه سربازی دانش بنیان در شرکت لیوژن فارمد

امریه دانش بنیان / فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی

شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد جهت تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیروی انسانی در بخش های زیر می کند:

آزمایشگاه آنالیز مولکولی
آزمایشگاه تحقیق و توسعه / شتابدهندگی
آزمایشگاه کنترل کیفی
آزمایشگاه ویروس شناسی
آزمایشگاه پروتئین
آزمایشگاه اتاق تمیز
آزمایشگاه تولید
بخش کنترل کیفیت

◀️ایمیل ارسال رزومه: vazifeh9909@livogen.co

امریه سربازی دانش بنیان در شرکت لیوژن فارمد
امریه سربازی دانش بنیان در شرکت لیوژن فارمد
سبد خرید
پیمایش به بالا