محققان یک نشانگر اصلی را برای کمک به تولید واکسنCMV شناسایی کردند. تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک، یک نشانگر اصلی را شناسایی کرده اند که به سرعت طراحی واکسن موثر برای سیتومگالو ویروس (CMV)، عامل یکی از شایع ترین عفونت های مادرزادی در سراسر جهان و علت اصلی آسیب مغزی نوزادان کمک می کند.

محققان یک نشانگر اصلی را برای کمک به تولید واکسن CMV شناسایی کردند

منبع: مرکز پزشکی دانشگاه دوک/ آمریکا
تاریخ انتشار: چهارشنبه/ ۱۴ آبان ۱۳۹۹
خلاصه: تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک، یک نشانگر اصلی را شناسایی کرده اند که به سرعت طراحی واکسن موثر برای سیتومگالو ویروس (CMV)، عامل یکی از شایع ترین عفونت های مادرزادی در سراسر جهان و علت اصلی آسیب مغزی نوزادان کمک می کند.

محققان یک نشانگر اصلی را برای کمک به تولید واکسنCMV  شناسایی کردند. تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک، یک نشانگر اصلی را شناسایی کرده اند که به سرعت طراحی واکسن موثر برای سیتومگالو ویروس (CMV)، عامل یکی از شایع ترین عفونت های مادرزادی در سراسر جهان و علت اصلی آسیب مغزی نوزادان کمک می کند.
محققان یک نشانگر اصلی را برای کمک به تولید واکسنCMV  شناسایی کردند. تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک، یک نشانگر اصلی را شناسایی کرده اند که به سرعت طراحی واکسن موثر برای سیتومگالو ویروس (CMV)، عامل یکی از شایع ترین عفونت های مادرزادی در سراسر جهان و علت اصلی آسیب مغزی نوزادان کمک می کند.
محققان یک نشانگر اصلی را برای کمک به تولید واکسنCMV  شناسایی کردند. تیم تحقیقاتی از دانشگاه دوک، یک نشانگر اصلی را شناسایی کرده اند که به سرعت طراحی واکسن موثر برای سیتومگالو ویروس (CMV)، عامل یکی از شایع ترین عفونت های مادرزادی در سراسر جهان و علت اصلی آسیب مغزی نوزادان کمک می کند.

شرح: دکترSallie Permar  از نویسندگان ارشد این مطالعه بیان می کند:CMV  بیش از ۲۰ سال است که به عنوان یک اولویت اصلی برای تولید واکسن شناخته شده است، اما هم چنان واکسن موثری برای ایجاد پاسخ ایمنی مناسب در برابر آن شناخته نشده است. ایشان ادامه می دهد: سالانه ۴۰،۰۰۰ نوزاد فقط در ایالات متحده توسط این ویروس آلوده می شوند و بیشتر از یک سوم این کودکان دچار کاهش شنوایی دائمی، آسیب مغزی یا اختلال در رشد عصبی می گردند.

محققان این مطالعه، پاسخ های ایمنی بدن در برابر عفونتCMV  را در زنانی که واکسن پروتئینیgB /MF59  دریافت کرده بودند، بررسی کردند. جزء اصلی این واکسن، پروتئینgB  بود که ویروس از آن برای ورود به سلول های انسانی استفاده می کند.

انتظار می رود این واکسن تحقیقاتی، نوعی پاسخ ایمنی ایجاد کند که می تواند ورود CMV به سلول های میزبان را متوقف کند. این واکسن در آزمایشات بالینی فاز ۲، در جلوگیری از عفونتCMV حدود ۵۰ درصد موثر بود، اما یک واکسن CMV قابل قبول باید حداقل ۷۰ درصد موثر باشد.
محققان دریافتند که محافظت در برابر عفونت CMV با حضور آنتی بادی هایی در خون مرتبط است که در سطح سلول به پروتئین هدف gB متصل می شوند. این یافته نشان می دهد که واکسن هایCMV در آینده باید برای هدف قرار دادن کانفورماسیون مناسبی از gB طراحی شوند. علاوه بر این، محققان گزارش کردند که ممکن است از وجود این آنتی بادی ها برای پیش بینی اثر بالقوه واکسن های نامزد آینده استفاده شود.

رفرنس:
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201104143635.htm

سبد خرید
پیمایش به بالا